Gemeente Terschelling

Een overheidsinstantie

3 Woo-verzoeken
Goedemorgen mevrouw Van Kalkeren, Bedankt voor uw bericht. De gemeente Terschelling heeft naast het geregelde in de APV geen aanvullende regels geld...
Woononderzoek
Antwoord van Gemeente Terschelling aan Kenneth van der Meer op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte heer Van der Meer, In reactie op uw aanvraag om openbaarmaking van informatie o.g.v. de Woo, treft u als bijlage het collegebesluit aan. M...
Geachte mevrouw Hamming,   Bij het ontbreken van een postadres, stuur ik u bijgevoegde brief per mail toe.   Met vriendelijke groet, Gemeente T...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?