Gemeente Texel

Een overheidsinstantie

1 vraag
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Texel aan Liset Hamming op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Uw verificatiecode is 411054.

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?