Gemeente Texel

Een overheidsinstantie

2 Woo-verzoeken
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Texel aan Liset Hamming op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Uw verificatiecode is 526710.
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Verzoek verzonden aan Gemeente Texel door Sinsia van Kalkeren op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer, mevrouw, Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?