Gemeente Tholen

Een overheidsinstantie

2 Woo-verzoeken
Vereiste waterkeringen bij nieuwbouw met forse hoogte verschillen
Antwoord van Gemeente Tholen aan M.C. Fase op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte meneer, mevrouw,   Uw WOB-verzoek van 2 maart heb ik in behandeling genomen. Hierover het volgende.   Vanochtend hebben we gesproken m...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Tholen aan Liset Hamming op .

Gedeeltelijk succesvol.

Geachte mevrouw Hamming,   Hierbij treft u het collegebesluit op uw wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten aan. De afdoe...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?