Gemeente Uitgeest

Een overheidsinstantie

8 Woo-verzoeken
Geachte heer Boekhout, U heeft deze mail naar Bestuursondersteuning gestuurd. Wij gaan niet over de WOB verzoeken. We hebben uw verzoek net zoals uw v...
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Verzoek verzonden aan Gemeente Uitgeest door Sinsia van Kalkeren op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer, mevrouw, Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van...
Bestemmingsplannen Waldijk I en II
Antwoord van Gemeente Uitgeest aan M. Buur op .

Gedeeltelijk succesvol.

Code om gegevens te downloaden: 3d4A8Z@X     Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.     Met vriendelijke groet,  ...
Procedure toekenning vergunning loods en dubbele berging Langebuurt 7 Uitgeest
Antwoord van Gemeente Uitgeest aan Patrick Boekhout op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte heer Boekhout, Wij hebben u melding direct doorgegeven aan de afdeling die over de WOB verzoeken gaat. Voor overige informatie kunt u een e-...
Procedure toekenning vergunning loods en dubbele berging Langebuurt 7 Uitgeest
Een follow-up bericht werd verstuurd aan Gemeente Uitgeest door Patrick Boekhout op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Helaas hebben wij nog geen informatie mogen ontvangen. Bovendien is de beslistermijn op deze vergunning met 6 weken uitgesteld. Hoogachtend, Patric...
Procedure toekenning vergunning loods Langebuurt 7 in Uitgeest
Verzoek verzonden aan Gemeente Uitgeest door Patrick Boekhout op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Wij en onze buren onderzoeken de procedure rondom de vergunging WABO 2001621 en WABO 2101414. Er is een verschil tussen de vergunning verlening en ui...
Binnenmeerhof Meerpad afvalvoorzieningen
Antwoord van Gemeente Uitgeest aan Patrick Boekhout op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte heer Boekhout,   Onlangs spraken wij elkaar telefonisch over de ondergrondse container en de cocon nabij uw adres Meerpad 22. U heeft een...
Geachte mevrouw Hamming,   Per e-mail van 2 juni heeft u een verzoek gedaan op grond van de Wob. Het is bij de gemeente Uitgeest niet mogelijk om...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?