Gemeente Uitgeest

Een overheidsinstantie

8 Woo-verzoeken
Geachte mevrouw Hamming,   Per e-mail van 2 juni heeft u een verzoek gedaan op grond van de Wob. Het is bij de gemeente Uitgeest niet mogelijk om...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?