Gemeente Uithoorn

Een overheidsinstantie

7 Woo-verzoeken
WMO werkinstructie en notulen WMO huishoudelijke hulp
Antwoord van Gemeente Uithoorn aan FNV sector Uitkeringsgerchtigden op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte mevrouw Roode,   Hierbij treft u aan de beslissing op uw Woo-verzoek.   Met vriendelijke groet,   Carlo Bakker Juridisch adviseur...
Informatie mbt hoogbegaafdheid
Antwoord van Gemeente Uithoorn aan Dorien Weerkamp op .

In afwachting om gelabeld te worden.

  Geachte mevrouw Weerkamp, Naar aanleiding van een eerdere e-mail wil ik u vragen of u antwoord heeft gekregen op de vragen die u in uw Woo-verzo...
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Verzoek verzonden aan Gemeente Uithoorn door Sinsia van Kalkeren op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer, mevrouw, Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van...
Rapportage(s) en documenten omtrent ziek gemelde Bomen te Uithoorn
Antwoord van Gemeente Uithoorn aan Conan de Bruin op .

In afwachting van verduidelijking.

Geachte heer/mevrouw de Bruin {} , Kortheidshalve verwijs ik u naar de bijlage.  Met vriendelijke groet, Abdelkader el Meziani Allround juridisc...
Verkeersbesluit Gemeente
Antwoord van Gemeente Uithoorn aan Han de Vries op .

Gedeeltelijk succesvol.

Geachte heer/mevrouw  {} , U kunt uw Woo-verzoek hier indienen: [1]Informatieaanvraag Wet open overheid - Gemeente Uithoorn  De documenten die u h...
Geachte heer/mevrouw de Bruin {} , Kortheidshalve verwijs ik u naar de bijlage.  Met vriendelijke groet, Abdelkader el Meziani Allround juridisc...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Uithoorn aan Liset Hamming op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte mevrouw Hamming {} , De stukken waar u om heeft verzocht zijn reeds eerder openbaar gemaakt. U ontvangt hierbij een afschrift van de stukken...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?