Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Een overheidsinstantie

2 Woo-verzoeken
Geachte mevrouw Van Kalkeren, De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft geen aanvullende regels omtrent sekswerk naast de regels uit de APV. Hopelijk he...
Geachte mevrouw Hamming,   Op 2 juni 2020 heeft u een Wob-verzoek ingediend inzake ‘geheimhoudingsprocedure en geheime documenten’.   Op 7 jul...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?