Gemeente Veenendaal

Een overheidsinstantie

13 Woo-verzoeken
Geachte mevrouw Hamming, Naar aanleiding van het door u ingediende Wob-verzoek van 2 juni jongstleden, zenden wij u bijgaand besluit . Met vriendelij...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?