Gemeente Veldhoven

Een overheidsinstantie

5 Woo-verzoeken
Beste mijnheer of mevrouw,    Wij hebben uw mail ontvangen. Deze is naar de juiste afdeling gestuurd. Daar wordt hij verder behandeld.    Met...
Beste mijnheer of mevrouw,    Wij hebben uw mail ontvangen. Deze is naar de juiste afdeling gestuurd. Daar wordt hij verder behandeld.    Met...
Beste mevrouw van Kalkeren, Nee wij kijken vooral naar de APV. Omdat dit binnen onze gemeente wel een schaarse vergunning is, verlenen wij deze voor 2...
Goedemorgen meneer Dubbelaar, Hierbij ontvangt u het aanwijzingsbesluit en de uitspraak van de rechtbank. Met vriendelijke groet, Mirjam Scharenborg...
Beste mevrouw Hamming,     Op 2 juni 2020 heeft u per e-mail een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bij ons ingediend....

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?