Gemeente Velsen

Een overheidsinstantie

3 Woo-verzoeken
Geachte heer Chakbazof,   Naar aanleiding van uw verzoek hebben wij onderzoek gedaan en bijgaand document aangetroffen. Hierin zijn de betalingen...
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Verzoek verzonden aan Gemeente Velsen door Sinsia van Kalkeren op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer, mevrouw, Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Velsen aan Liset Hamming op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Beste mevrouw/meneer,   Hartelijk dank voor uw e-mail. Wij dragen uw bericht over aan de medewerker die uw vraag of opmerking het beste kan beantwo...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?