Gemeente Venlo

Een overheidsinstantie

6 Woo-verzoeken
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Verzoek verzonden aan Gemeente Venlo door Sinsia van Kalkeren op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer, mevrouw, Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van...
Geachte heer Noldus,   Naar aanleiding van uw e-mailbericht van 7 april 2022, betreffende een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarhe...
Inzage omgevingsvergunning voor restauratie Landhuis Moubis (kenmerk 2021-1348)
Antwoord van Gemeente Venlo aan Rene de Bitter op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Beste meneer / mevrouw,   Hartelijk dank voor uw e-mail. Wij sturen deze door naar een van onze medewerkers. Bij onduidelijkheden, opmerkingen o...
Overzicht uitgaven OCW subsidie regenboogbeleid
Antwoord van Gemeente Venlo aan Barbara Nieuwkoop op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte mevrouw Nieuwkoop,   Naar aanleiding van uw e-mail van 10 juli 2020, betreffende een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarhei...
Geachte mevrouw Hamming,   Naar aanleiding van uw e-mail van 2 juni 2020, betreffende een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid v...
Geachte heer Staal, Bedankt voor uw reactie, maar waarom krijgen wij dan tevens de brief met de omzetting naar een persvraag, terwijl wij wel al geant...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?