Gemeente Venlo

Een overheidsinstantie

6 Woo-verzoeken
Geachte heer Staal, Bedankt voor uw reactie, maar waarom krijgen wij dan tevens de brief met de omzetting naar een persvraag, terwijl wij wel al geant...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?