Gemeente Venlo

Een overheidsinstantie

6 Woo-verzoeken
Geachte heer Noldus,   Naar aanleiding van uw e-mailbericht van 7 april 2022, betreffende een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarhe...
Geachte mevrouw Hamming,   Naar aanleiding van uw e-mail van 2 juni 2020, betreffende een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid v...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?