Gemeente Voerendaal

Een overheidsinstantie

2 Woo-verzoeken
Geachte mevrouw van Kalkeren, Op 2 november 2022 hebben onderstaand Woo-verzoek ontvangen. Na navraag bij de betrokkene ambtenaren blijkt dat er buite...
Geachte mevrouw Hamming, Bijgevoegd sturen wij u een bericht inzake uw Wob-verzoek over geheimhouding. Kortheidshalve verwijzen wij naar de bijlage....

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?