Gemeente Voorst

Een overheidsinstantie

2 Woo-verzoeken
Beste mevrouw van Kalkeren,   De gemeente Voorst heeft naast de bepalingen in de APV geen apart beleid omtrent sekswerk opgesteld.   We hebben...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Voorst aan Liset Hamming op .

Gedeeltelijk succesvol.

Beste mevrouw Hamming, Bijgaand treft u een brief met als onderwerp 'Uw verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur'. In deze brief leest u o...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?