Gemeente Wassenaar

Een overheidsinstantie

4 Woo-verzoeken
Geachte mevrouw Van Kalkeren, Wij hebben uw vraag neergelegd bij de betreffende vakafdeling. Wij hebben geen andere regels dan hetgeen in de APV staat...
Geachte mevrouw Hamming,   Met deze mail stuur ik u het besluit buitenbehandelingstelling namens het college van burgemeester en wethouders van ge...
Verkeerstellingen Buurtweg / Zijdeweg Wassenaar
Antwoord van Gemeente Wassenaar aan Eline op .

Afgewezen

Geachte Eline,   Op dinsdag 19 januari jl. stuurde ik u onderstaande e-mail naar aanleiding van de ontvangst per e-mail van uw als Wob-verzoek bed...
Geachte heer Wortelboer,   Namens de heer J.J. de Vaal heeft u met verwijzing naar de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) een verzoek ingediend om...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?