Gemeente West Maas en Waal

Een overheidsinstantie

1 vraag
Beste mevrouw Hamming, Bij deze bevestigen we de ontvangst van uw bericht. Met verwijzing naar artikel 2:15 Awb laten wij u weten dat wij de elektro...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?