Gemeente Westerkwartier

Een overheidsinstantie

2 Woo-verzoeken
Geachte mevrouw Van Kalkeren,   In aanvulling op het mailtje van mijn collega Sjouke van der Meulen d.d. 7 november ontvangt u hierbij nog wat ext...
Geachte mevrouw Hamming,   Wob-verzoeken kunnen bij de gemeente Westerkwartier uitsluitend schriftelijk of via het daartoe bestemde webformulier ing...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?