Gemeente Westerwolde

Een overheidsinstantie

6 Woo-verzoeken
Bestemming gemeentehuis
Antwoord van Gemeente Westerwolde aan A.Swarts op .

Vertraagd (of verdaagd).

Datum:                        26 juni 2022 Registratienummer:    Z/22/151851/D-414312 Zaakomschrijving:      verzoek plannen voor het huidige gemee...
Geachte mevrouw Romkema, Vervelend dat uw e-mail adres niet herkend wordt. Ik kan daar echter niets aan doen. U moet daarvoor bij de beheerder van de...
Geachte heer Hombergen, In de bijlage treft u ons besluit op uw Wob-verzoek aan. Met vriendelijke groet, E. Donia Nota Juridisch medewerker Gemeent...
Hier kunt u de bijgevoegde bestanden downloaden: [1]https://filecap.westerwolde.nl/FileCap/download.jsp?id=WnSIsy3upMHUKFJlepktKGAal&fec=y Geachte...
Geachte heer Hombergen, In de kennisgeving van de betreffende aanvraag om omgevingsvergunning staat ten onrechte dat de reguliere voorbereidingsproced...
Geachte mevrouw Hamming, In de bijlage treft u ons besluit aan. Met vriendelijke groet, Gemeente Westerwolde

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?