Gemeente Westerwolde

Een overheidsinstantie

5 Woo-verzoeken
Geachte mevrouw Romkema, Vervelend dat uw e-mail adres niet herkend wordt. Ik kan daar echter niets aan doen. U moet daarvoor bij de beheerder van de...
Geachte heer Hombergen, In de bijlage treft u ons besluit op uw Wob-verzoek aan. Met vriendelijke groet, E. Donia Nota Juridisch medewerker Gemeent...
Hier kunt u de bijgevoegde bestanden downloaden: [1]https://filecap.westerwolde.nl/FileCap/download.jsp?id=WnSIsy3upMHUKFJlepktKGAal&fec=y Geachte...
Geachte heer Hombergen, In de kennisgeving van de betreffende aanvraag om omgevingsvergunning staat ten onrechte dat de reguliere voorbereidingsproced...
Geachte mevrouw Hamming, In de bijlage treft u ons besluit aan. Met vriendelijke groet, Gemeente Westerwolde

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?