Gemeente Westerwolde

Een overheidsinstantie

6 Woo-verzoeken
Geachte mevrouw Romkema, Vervelend dat uw e-mail adres niet herkend wordt. Ik kan daar echter niets aan doen. U moet daarvoor bij de beheerder van de...
Hier kunt u de bijgevoegde bestanden downloaden: [1]https://filecap.westerwolde.nl/FileCap/download.jsp?id=WnSIsy3upMHUKFJlepktKGAal&fec=y Geachte...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?