Gemeente Wijdemeren

Een overheidsinstantie

4 Woo-verzoeken
Beste mevrouw van Kalkeren, Aanvullend op de APV hebben wij geen extra regels omtrent sekswerk in de gemeente Wijdemeren. Ik hoop uw vraag zo voldoend...
Geen handhaving en niet beantwoorden
Antwoord van Gemeente Wijdemeren aan arie Smits op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer/mevrouw,   Uw e-mail is in goede orde ontvangen en zal in behandeling worden genomen.   Met vriendelijke groet,   Medewerker P...
Alle informatie inzake aanvraag omgevingsvergunning 9 holes golfbaan.
Antwoord van Gemeente Wijdemeren aan J.J.M. de Vries op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer/mevrouw,   Uw e-mail is in goede orde ontvangen en zal in behandeling worden genomen.   Met vriendelijke groet,   Medewerker P...
Geachte mevrouw Hamming,   Ik verwijs u graag naar de brief in de bijlage.   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.   Met vrie...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?