Gemeente Winterswijk

Een overheidsinstantie

2 Woo-verzoeken
Beste mevrouw Van Kalkeren,   In antwoord op uw onderstaande mail deel ik u mee dat de gemeente Winterswijk geen aanvullende regels op hoofdstuk 3...
Geachte mevrouw Hamming,   Per e-mail van 2 juni 2020 ontvingen wij uw verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Net als veel an...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?