Gemeente Woerden

Een overheidsinstantie

4 Woo-verzoeken
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Antwoord van Gemeente Woerden aan Sinsia van Kalkeren op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Goedemorgen mevrouw Van Kalkeren,   Ik heb u vraag doorgekregen vanuit een collega.   Wij werken voor zowel Gemeente Woerden als gemeente Oudew...
Nieuwbouw Oasen Woerden
Verzoek aan Gemeente Woerden door Ronald van Rijs. Aantekening door Tim Staal op .

Succesvol.

Beste heer Van Rijs, Binnenkort gaan we de site verder verbeteren en in dat kader bekijken we de verzoeken die tot dusver op de site gedaan zijn. Str...
Onderzoek Ferm Werk 2020
Antwoord van Gemeente Woerden aan Hester Ramaker op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte mevrouw Ramaker,   Bijgaand stuur ik u het besluit op uw Wob-verzoek. Naar de inhoud hiervan verwijs ik u kortheidshalve.   Met vriend...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Woerden aan Liset Hamming op .

Gedeeltelijk succesvol.

Geachte mevrouw Hamming,   Bijgaand treft u het besluit op uw Wob-verzoek van 2 juni jl. aan. Kortheidshalve verwijs ik u naar de bijlagen.  ...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?