Gemeente Wormerland

Een overheidsinstantie

4 Woo-verzoeken
WOB verzoek project Neck Zuid
Antwoord van Gemeente Wormerland aan Joey Voogd op .

Afgewezen

Geachte heer Voogd, De gemeente Wormerland heeft via een e-mailbericht van 20 mei 2021 uw verzoek op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) ont...
Besluit verbod woonschip tegenover Adr. Dekker
Antwoord van Gemeente Wormerland aan B Wesselius op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte heer/mevrouw Wesselius, Ik heb geen reactie meer van u mogen ontvangen. Daarnaast heb ik geen schriftelijk verzoek van u ontvangen. Dit bete...
Geachte heer/mevrouw Leeuwenkamp, Hierbij de ontvangstbevestiging inzake uw bezwaarschrift per e-mail. U ontvangt ook nog een afschrift per post....
Geachte mevrouw Hamming,   Op 4 juni 2020  hebben wij uw Wob-verzoek ontvangen. Op 10 juni 2020 hebben wij u onderstaande mail gestuurd, waarin w...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?