Gemeente Wormerland

Een overheidsinstantie

6 Woo-verzoeken
Geachte Gemeente Wormerland, Graag ontvang ik van u alle schriftelijke en digitale documenten inzake afspraken en overeenkomsten tussen de gemeente W...
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Verzoek verzonden aan Gemeente Wormerland door Sinsia van Kalkeren op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer, mevrouw, Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van...
WOB verzoek project Neck Zuid
Antwoord van Gemeente Wormerland aan Joey Voogd op .

Afgewezen

Geachte heer Voogd, De gemeente Wormerland heeft via een e-mailbericht van 20 mei 2021 uw verzoek op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) ont...
Besluit verbod woonschip tegenover Adr. Dekker
Antwoord van Gemeente Wormerland aan B Wesselius op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte heer/mevrouw Wesselius, Ik heb geen reactie meer van u mogen ontvangen. Daarnaast heb ik geen schriftelijk verzoek van u ontvangen. Dit bete...
Geachte mevrouw Hamming,   Op 4 juni 2020  hebben wij uw Wob-verzoek ontvangen. Op 10 juni 2020 hebben wij u onderstaande mail gestuurd, waarin w...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?