Gemeente Wormerland

Een overheidsinstantie

9 Woo-verzoeken
Gebruiksvergunning Torenerf
Een follow-up bericht werd verstuurd aan Gemeente Wormerland door Jeroen Besseling op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Hierbij nogmaals het verzoek tot aanlevering van de meest actuele gebruiksvergunning voor locatie Torenerf, gevestigd aan de Prins van Oranjestraat 1 t...
Geachte, Dank voor uw bericht. Wij sturen uw mail door naar de betreffende medewerker die uw vraag inhoudelijk zal behandelen. --------------------...
Inzage melding Ringdijk AR23
Antwoord van Gemeente Wormerland aan H. van ALphen op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte, Dank voor uw bericht. Wij sturen uw mail door naar de betreffende medewerker die uw vraag inhoudelijk zal behandelen. --------------------...
WOB verzoek Ringdijk / eigendom grond

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte, Dank voor uw bericht. Wij sturen uw mail door naar de betreffende medewerker die uw vraag inhoudelijk zal behandelen. --------------------...
Besluit verbod woonschip tegenover Adr. Dekker
Antwoord van Gemeente Wormerland aan B Wesselius op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Uw verificatiecode is 949356.
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Verzoek verzonden aan Gemeente Wormerland door Sinsia van Kalkeren op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer, mevrouw, Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van...
WOB verzoek project Neck Zuid
Antwoord van Gemeente Wormerland aan Joey Voogd op .

Afgewezen

Geachte heer Voogd, De gemeente Wormerland heeft via een e-mailbericht van 20 mei 2021 uw verzoek op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) ont...
Geachte mevrouw Hamming,   Op 4 juni 2020  hebben wij uw Wob-verzoek ontvangen. Op 10 juni 2020 hebben wij u onderstaande mail gestuurd, waarin w...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?