Gemeente Woudenberg

Een overheidsinstantie

2 Woo-verzoeken
Beste Sinsia van Kalkeren, Wij hebben geen aanvullende regels naast de APV. Met vriendelijke groet, Yorick Versteeg Adviseur crisisbeheersing & mede...
Geachte mevrouw Hamming, Op 2 juni 2020 heeft u via de website wob-knop.nl een Wob verzoek ingediend. Hierin verzoekt u om documenten/informatie over...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?