Gemeente Zeewolde

Een overheidsinstantie

2 Woo-verzoeken
Geachte mevrouw Van Kalkeren, Op 1 november jl. ontvingen wij via Woo-knop.nl uw verzoek op grond van de Wet open overheid inzake regels over sekswer...
Geachte mevrouw Hamming, Bijgaand treft u het besluit van het college van b&w van Zeewolde aan inzake uw Wob-verzoek van 2 juni 2020. Met vriendelij...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?