Gemeente Zoetermeer

Een overheidsinstantie

4 Woo-verzoeken
Financieel verslag van sportverenigingen gevestigd in het Buytenpark
Antwoord van Gemeente Zoetermeer aan Rene Hoogwerf op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Beste,   Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw bericht. Binnen vijf werkdagen krijgt u antwoord op uw vraag. Is uw vraag complex of betreft h...
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Verzoek verzonden aan Gemeente Zoetermeer door Sinsia van Kalkeren op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer, mevrouw, Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van...
Geachte mevrouw Hamming,   Bijgaand treft u het besluit aan op uw wob-verzoek van 2 juni 2020. Mocht u naar aanleiding van dit besluit nog vragen...
Geachte heer Staal, U heeft op 28 februari 2020 per email een verzoek gebaseerd op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob-verzoek) ingediend. De gemeen...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?