Gemeente Zwijndrecht

Een overheidsinstantie

3 Woo-verzoeken
Ontwikkeling van het perceel Prinses Margrietstraat 10 te Zwijndrecht
Antwoord van Gemeente Zwijndrecht aan Michiel Broekhuizen op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte heer Broekhuizen,   Hierbij kom ik terug op de bovengenoemde kwestie.   Op 25 oktober 2022 heeft de behandelende ambtenaar, de heer Hui...
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Antwoord van Gemeente Zwijndrecht aan Sinsia van Kalkeren op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer/mevrouw, Uw aanvraag hebben wij op 1 november 2022 ontvangen. Deze hebben wij geregistreerd onder nummer 2022-0178321. Wij nemen contac...
Geachte mevrouw Hamming, U treft uw antwoord op het door u gedane WOB-verzoek in de bijlage aan. Met vriendelijke groeten, Gemeente Zwijndrecht...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?