Details Woo-verzoek “Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten

Overzicht van gebeurtenissen

Deze tabel toont de technische details van de interne gebeurtenissen m.b.t. dit verzoek op de Woo-Knop. Deze gegevens zouden gebruikt kunnen worden om informatie te verzamelen over de snelheid waarmee overheidsinstanties besluiten op verzoeken, het aantal verzoeken die per post beantwoord moeten worden, enzovoort.

Caveat emptor! Om deze data op een aanvaardbare manier te gebruiken moet je goede kennis hebben van het gebruikersgedrag op de Woo-Knop. Begrijpen hoe, waarom en door wie verzoeken zijn gecategoriseerd is niet eenvoudig. Er kan sprake zijn van fouten en dubbelzinnigheden die door de gebruiker veroorzaakt zijn. Je moet ook verstand hebben van de Wet openbaarheid van bestuur en de manier waarop overheidsinstanties deze wet gebruiken. Bovendien moet je vertrouwd zijn met statistiek. Neem ajb contact met ons op als je vragen hebt.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
272  sent  2020-06-02 17:15:17 +0200  waiting_response  2020-06-02 17:15:18 +0200  waiting_response  outgoing  
758  response  2020-06-02 18:08:29 +0200    2020-06-25 14:27:02 +0200  waiting_response  incoming  
1260  status_update  2020-06-25 14:27:02 +0200  waiting_response  2020-06-25 14:27:02 +0200  waiting_response   
1595  overdue  2020-07-01 00:00:00 +0200         
2032  response  2020-07-14 10:57:33 +0200    2020-07-29 15:17:20 +0200  rejected  incoming  
2184  status_update  2020-07-29 15:17:20 +0200  rejected  2020-07-29 15:17:20 +0200  rejected   
4163  edit  2021-01-30 04:45:15 +0100         
4164  edit  2021-01-30 04:45:15 +0100         
4165  edit  2021-01-30 04:45:15 +0100         
4166  edit  2021-01-30 04:45:15 +0100         
4167  edit  2021-01-30 04:45:15 +0100         
4168  edit  2021-01-30 04:45:15 +0100         
10044  edit  2022-07-30 05:45:35 +0200         
10045  edit  2022-07-30 05:45:35 +0200         
10046  edit  2022-07-30 05:45:36 +0200         
10047  edit  2022-07-30 05:45:36 +0200         
10048  edit  2022-07-30 05:45:36 +0200         
10049  edit  2022-07-30 05:45:36 +0200         
10050  edit  2022-07-30 05:45:36 +0200         
10051  edit  2022-07-30 05:45:37 +0200         
10052  edit  2022-07-30 05:45:37 +0200         
10053  edit  2022-07-30 05:45:37 +0200         
10054  edit  2022-07-30 05:45:37 +0200         
10055  edit  2022-07-30 05:45:37 +0200         

Het woord described betekent hier dat een gebruiker een bepaalde status van het verzoek heeft geselecteerd en dat de status van de meest recente update gebruikt werd. calculated werd afgeleid door de Woo-Knop voor tussentijdse gebeurtenissen die geen expliciete omschrijving door een gebruiker hebben gekregen. Zie ook de zoektips voor de beschrijving van de statussen.

Je kunt deze pagina opvragen in code (computer-afleesbaar) via the JSON pagina voor dit verzoek. Zie hiervoor de API documentatie.