Over de Woo-Knop? #

Op grond van de Wet open overheid (Woo) heeft iedereen het recht om een informatieverzoek in te dienen bij alle Nederlandse instanties met een overheidstaak. Zo’n verzoek noemen we een Woo-verzoek.

De Woo-Knop is een website om snel en gemakkelijk digitale Woo-verzoeken in te dienen, de behandeling van het verzoek te volgen en de gevraagde informatie te ontvangen.

Je kunt de website ook gebruiken om alle eerdere via de Woo-Knop verstuurde Wob- en Woo-verzoeken en de verkregen overheidsdocumenten te doorzoeken.

Wie kan de Woo-Knop gebruiken?

Iedereen heeft het recht om zonder opgaaf van redenen overheidsinformatie op te vragen. Burgers, journalisten, ngo’s, wetenschappers, advocaten en bedrijven kunnen allemaal een Woo-verzoek indienen… en daarvoor de Woo-Knop gebruiken!

Voor journalisten biedt de Woo-Knop de Pro-versie met twee extra functies: afgeschermde verzoeken en bulkverzoeken. Journalisten kunnen zich bij de beheerders melden om een Pro-account te krijgen. Op dit moment zijn aan zo’n account geen kosten verbonden.

Kijk ook even naar speciale overwegingen waar je rekening mee moet houden op de Veelgestelde Vragen-pagina of bezoek de website over de Woo van de Vlaams-Nederlandse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) voor journalistieke expertise over de Woo.

Waarom deze Woo-Knop? #

De Woo-Knop maakt het veel eenvoudiger om een Woo-verzoek te versturen. De site helpt je bij het vinden van de juiste overheidsinstantie en stuurt je verzoek automatisch naar het juiste e-mailadres. Met de Woo-Knop kan je alle correspondentie tussen jou en de overheid over je verzoek makkelijk op één plek terugvinden. Je hoeft dus geen papieren administratie meer bij te houden of brieven in te scannen zodat je alle verschillende vormen van correspondentie bij elkaar hebt. Ook prijzige aangetekende brieven zijn verleden tijd.

De website waarschuwt je als de overheid zich niet aan de wettelijke termijn voor de beantwoording van je verzoek houdt. Je kunt deze termijnen ook in je digitale agenda laten zetten.

En met het gebruik van de Woo-Knop maak je het niet alleen jezelf makkelijker. Anderen die op zoek zijn naar dezelfde informatie kunnen met de zoekfunctie makkelijk bij de door jou opgevraagde documenten komen. Zo kan je met elkaar meedenken en inspiratie opdoen.

In het Verenigd Koninkrijk zijn al meer dan 800 duizend verzoeken via de Britse Woo-Knop (WhatDoTheyKnow.com) gedaan en bezoeken jaarlijks 6 miljoen mensen de site. Het werkt echt!

Waarom zou een overheidsinstantie antwoorden? #

Volgens de Wet open overheid hebben overheden de verplichting om je vragen te beantwoorden. Het antwoord zal ofwel de documenten bevatten die je nodig hebt, ofwel de redenen uiteenzetten waarom de overheid de gevraagde informatie niet publiek wil of kan maken.

Overheden zijn ook verplicht om binnen vier weken je verzoek te beantwoorden en ze mag hier zonodig nog twee weken aan toevoegen. In totaal moet je dus binnen zes weken antwoord krijgen. Het kan wel zo zijn dat het antwoord niet de informatie bevat waar je om vroeg.

Sommige overheden, meestal gemeenten, hebben ervoor gekozen om elektronisch verstuurde Woo-verzoeken alleen via een speciaal contactformulier in behandeling te nemen. Wij werken er hard aan om te zorgen dat zij Woo-verzoeken vanaf deze site ook accepteren.