Na je verzoek

Wanneer krijg ik antwoord?

Als het goed is ontvang je binnen een week een ontvangstbevestiging van de overheid.

Overheidsinstanties zijn wettelijk verplicht om binnen 4 weken op je verzoek te beslissen. Helaas zijn daar een aantal uitzonderingen op.

 1. de overheidsinstantie kan de beslissing met nog eens 2 weken uitstellen, als de beantwoording van het verzoek meer tijd kost. Hier wordt regelmatig gebruik van gemaakt.
 2. Als anderen nadeel zouden kunnen ondervinden van het openbaar maken van de informatie, kan de overheidsinstantie hen enkele weken (meestal 2 weken) de gelegenheid geven om tegen de openbaarmaking bezwaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan informatie over bedrijfsgeheimen: het betreffende bedrijf wordt dan in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven of de informatie wel of niet openbaar mag worden.

De Woo-Knop stuurt je automatisch een herinnering als de termijnen verstrijken zonder dat je antwoord hebt ontvangen. In het geval van zienswijzen moet je handmatig de termijn instellen omdat de lengte hiervan kan verschillen. De ontvangstbevestigingen en uitstelbrieven ontvang je rechtstreeks in je mailbox.

Wat als ik geen ontvangstbevestiging krijg?

Als je niet binnen een week een ontvangstbevestiging gekregen hebt, kan dat betekenen dat de overheid je verzoek niet ontvangen of niet gezien heeft.

 1. Check op de pagina met al je verzoeken of er een groen vinkje staat naast het verzoek. Je kunt er dan zeker van zijn dat het verzoek is aangekomen op het mailadres van het overheidsorgaan. Het is wel mogelijk dat het verzoek in hun spamfilter terecht is gekomen.
 2. Stuur een reminder met behulp van de knop ‘Acties’ / ‘Beantwoorden’ direct onder je verzoek en vraag om een ontvangstbevestiging.
 3. Bel met het overheidsorgaan. Soms is er een gespecialiseerde Woo-ambtenaar om je te woord te staan. Vraag of ze het verzoek hebben gezien. Zo niet, vraag dan of het misschien in hun spamfilter terecht is gekomen. Als dit overheidsorgaan nog geen ervaring heeft met verzoeken via de Woo-Knop, verwijs ze dan naar de Veelgestelde vragen voor Woo-ambtenaren-pagina.

Wat als ik geen (tijdig) antwoord krijg?

Als je na 4 weken nog geen antwoord of een uitstelbrief hebt ontvangen stuurt de Woo-Knop je automatisch een herinnering dat de termijn verstreken is. Hetzelfde geldt voor de tweede termijn van 2 weken en de termijn waarbinnen andere belanghebbenden de gelegenheid krijgen om hun zienswijze te geven.

 1. Check op de pagina met al je verzoeken of er een groen vinkje staat naast het verzoek. Je kunt er dan zeker van zijn dat het verzoek is aangekomen op het mailadres van het overheidsorgaan. Het is wel mogelijk dat het verzoek in hun spamfilter terecht is gekomen.
 2. Stuur een reminder met behulp van de knop ‘Acties’ / ‘Beantwoorden’ direct onder je verzoek en herinner het overheidsorgaan eraan dat de termijn verstreken is. Als de eerste termijn van 4 weken is verstreken zonder dat je een uitstelbrief hebt ontvangen, verzoek dan om een formele uitstelbrief te ontvangen.
 3. Bel met het overheidsorgaan. Als het goed is, heeft iedere overheidsinstantie een Woo-contactpersoon. Nog beter is het te spreken met een gespecialiseerde Woo-ambtenaar. Vraag om die persoon te spreken. Vraag of ze het verzoek hebben gezien. Zo niet, vraag dan of het misschien in hun spamfilter terecht is gekomen. Als dit overheidsorgaan nog geen ervaring heeft met verzoeken via de Woo-Knop, verwijs ze dan naar de Veelgestelde vragen voor Woo-ambtenaren-pagina op de site.

  Bespreek met de ambtenaar of die een inschatting kan geven van de te verwachten datum waarop zal worden besloten op je verzoek. Als je met deze datum tevreden bent, vraag om een schriftelijke bevestiging via ‘Acties’ / ‘Beantwoorden’ van de Woo-Knop.

 4. Weigert de ambtenaar een datum te noemen of ben je het niet eens met de datum? Overweeg dan om nadat alle termijnen zijn verstreken rechtstreeks bij de rechtbank van je woonplaats in beroep te gaan tegen het niet (tijdig) nemen van de beslissing. Zie de pagina over Bezwaar & Beroep voor meer informatie.

Wat als de overheidsinstantie zegt dat mijn verzoek omvangrijk is en dat ze daarom niet binnen de termijn kunnen beslissen?

De Woo kent een specifieke procedure voor zogenaamde ‘omvangrijke verzoeken’. Om hoeveel documenten het dan moet gaan is nog niet duidelijk. Bij dergelijke verzoeken is de overheidsinstantie verplicht om binnen de vier weken van de eerste termijn met jou in overleg te treden. Vraag vooraf om een inventarislijst van de aangetroffen stukken. Jullie kunnen dan in overleg bepalen dat de informatie in deelbesluiten openbaar zal worden gemaakt, in de door jou gewenste volgorde. Het is belangrijk dat je duidelijke, schriftelijk afspraken maakt over welke documenten op welke datum verstrekt zullen worden. Dit kan via de Woo-Knop.

Wat als ik niet de informatie ontvang die ik wilde hebben?

De Wet open overheid heeft als uitgangspunt dat overheidsinformatie openbaar moet worden gemaakt als je daar om vraagt. Daar zijn wel een aantal uitzonderingen op. Sommige documenten zul je daarom niet of slechts gedeeltelijk krijgen.

Als je de informatie die je hebt gevraagd niet hebt ontvangen, overweeg dan de volgende stappen:

 1. Vraag het overheidsorgaan of het je op een andere manier informatie kan geven over dit onderwerp, bijvoorbeeld door middel van een samenvatting of beantwoording van je vragen.
 2. Gebruik de informatie in de documenten die je wel ontvangen hebt om een nieuw verzoek te doen gericht op specifiekere informatie of gericht aan een ander overheidsorgaan.
 3. Ga in bezwaar tegen de beslissing.

Voor journalisten en wetenschappers zijn er nog de volgende mogelijkheden:

 1. Als je journalist of wetenschapper bent kun je een klacht indienen bij het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding. Dit adviescollege bemiddelt tussen de klager en de overheidsinstantie. Leidt de bemiddeling tot een resultaat, dan is het geschil opgelost. In andere gevallen brengt het college een advies aan het bestuursorgaan uit, dat bij de beslissing kan worden betrokken.
 2. Een overheidsinstantie kan je ‘ten behoeve van historisch, statistisch, wetenschappelijk of journalistiek onderzoek’ toegang geven tot documenten zonder deze documenten openbaar te maken. Je mag dan de informatie niet verder verspreiden.

De stukken die ik heb ontvangen staan vol zwartgelakte passages. Is dat normaal en kan ik er iets tegen doen?

Openbaarheid is het uitgangspunt, maar en zijn meer dan een dozijn uitzonderingen waar een overheidsinstanties zich op kan beroepen om documenten niet te verstrekken. Wat kun je hieraan doen?

 1. Heel soms heb je geluk. Print de stukken uit en houdt ze omhoog tegen het licht. Soms kun je er doorheen kijken. Of kijk met Acrobat of je de zwarte markeringen kunt verwijderen. (Geen grap, dit komt voor, zeker bij de kleinere instanties met weinig Woo-ervaring.)
 2. De overheid is verplicht om te onderbouwen waarom ze delen van de stukken niet zichtbaar maken. Lees goed in het besluit of dat in jouw geval is gebeurd, en of je de onderbouwing overtuigend vindt. Zo niet, overweeg dan in bezwaar te gaan tegen de beslissing.

Zie voor andere vragen waar je tegenaan kunt lopen in deze fase de Veelgestelde Vragen-pagina.