Je privacy #

Hier kan je lezen over het gebruik van je gegevens. Als je vragen hebt, neem gerust contact met ons op.

Wie krijgt mijn e-mailadres te zien? #

Wij zullen alleen je e-mailadres gebruiken als we daartoe wettelijk verplicht zijn of als jij het ons vraagt. Je e-mailadres is dus ook niet te zien voor de overheidsinstantie waaraan je je Woo-verzoek richt. Je Woo-verzoek wordt verstuurd vanaf een specifiek voor het individuele verzoek aangemaakt @woo-knop.nl e-mailadres.

Als je een bericht stuurt naar een andere gebruiker van de Woo-Knop zal je eigen, persoonlijke e-mailadres wél zichtbaar zijn. Dit om misbruik te voorkomen. Je wordt daar vóór het versturen aan herinnerd.

Gaan jullie mijn inbox vullen met spam? #

Nee, eenmaal aangemeld bij de Woo-Knop sturen we alleen e-mailberichten die verband houden met vragen die je stelt, een e-mailnotificatie waarvoor je je eventueel hebt ingeschreven, of andere redenen waarvoor je expliciet goedkeuring geeft. We zullen nooit je e-mailadres doorgeven of verkopen aan derden, tenzij we daartoe wettelijk verplicht worden of jij het ons vraagt.

Waarom verschijnen mijn naam en mijn Woo-verzoek(en) op de website? #

Door je echte naam te gebruiken ben je gemakkelijker terug te vinden door mensen die je willen helpen bij je verzoek, onderzoek of campagne. Bovendien helpt het gebruik van je eigen naam misbruik van de Woo-Knop voorkomen. Zet geen informatie in je Wob-verzoek waarvan je niet wilt dat deze openbaar wordt.

We publiceren je Woo-verzoek zodat iedereen toegang heeft tot het door jou verzonden Woo-verzoek en de ingewonnen informatie en documenten en deze ook kan gebruiken. In principe verwijderen we geen informatie. Zie ook: Kunnen jullie mijn persoonlijke gegevens verwijderen?

Kan ik een Woo-verzoek onder een pseudoniem indienen? #

Nee, je moet je eigen naam gebruiken als je een Woo-verzoek doet.

Ze hebben mijn postadres gevraagd! #

Als een overheidsinstantie over papieren stukken beschikt, zullen ze mogelijk om je postadres vragen. Antwoord dan dat je toch echt per e-mail digitale kopieën wenst te ontvangen.

Nee, nee, ze hebben echt per se een postadres nodig om mijn verzoek in behandeling te nemen! #

Het is mogelijk dat de overheidsinstantie dit vraagt om vast te stellen dat ze met een echt bestaande verzoeker te maken hebben. Als je digitaal een Wob-verzoek doet ben je niet verplicht om deze gegevens te verstrekken. Als je het prima vindt om papieren stukken per post te ontvangen, dan kun je daar uiteraard mee akkoord gaan. Bedenk wel dat het antwoord dan niet beschikbaar zal zijn voor anderen.

Wijs de ambtenaar erop dat je voor je communicatie over dit verzoek weliswaar een door deze website gegenereerd e-mailadres gebruikt, maar om via de Woo-Wob-Knop een verzoek in te dienen heb je je geregistreerd op de website met een uniek en geverifieerd e-mailadres en met je eigen naam en gegevens.

Kunnen jullie mijn verzoeken verwijderen, of mijn naam aanpassen? #

De Woo-Knop is een permanente en publieke database met Woo-verzoeken. Een vraag die voor jou niet meer relevant lijkt, kan nog steeds nuttig zijn voor anderen. Ook om in te schatten of een verzoek al eerder ingediend en beantwoord is. Daarom verwijderen we geen verzoeken.

In uitzonderlijke gevallen kunnen we je naam of andere persoonlijke gegevens verwijderen of aanpassen, zie ook volgende vraag.

Zie ook: ‘Kan ik een vraag om openbaarheid indienen onder een pseudoniem?’.

Kunnen jullie mijn persoonlijke gegevens verwijderen? #

Als je persoonlijke info op de site terugvindt die je liever verwijderd of aangepast ziet, aarzel dan niet dit ons te laten weten.

Gevoelige informatie die per ongeluk openbaar is gemaakt, verwijderen we.

Wij zijn van mening dat het behoud van namen van ambtenaren en andere personeelsleden van de overheid van openbaar belang kan zijn. We gaan ervanuit dat de overheid bij de beslissing tot openbaarmaking deze afweging al heeft gemaakt. We verwijderen alleen namen van ambtenaren en andere personeelsleden van de overheid in uitzonderlijke gevallen, zoals wanneer de publicatie van een naam en functie een reële bedreiging vormt voor de veiligheid van een individu. Als je je in deze situatie bevindt, en je wenst je naam verwijderd te zien, dien dan een verzoek hiertoe in. Dit verzoek moet aantonen dat de bedreiging groter is dan het belang van openbaarheid en dat de organisatie dus ook de naam (en functie) uit de documenten op haar eigen website verwijderd heeft.