Voor Pro-gebruikers

Voor Pro-gebruikers, zoals journalisten, zijn er twee extra functies die het gebruik van de Woo-Knop aantrekkelijk maken:

De Woo-Knop is in Europa een van de eerste websites waarop deze functies gebruikt kunnen worden. Op dit moment zijn aan zo’n account geen kosten verbonden. Pro-gebruikers kunnen zich bij de beheerders melden om een Pro-account te krijgen. Ook als je vragen of opmerkingen hebt, neem gerust contact met ons op.

Afgeschermde verzoeken #

Wij begrijpen dat gescoopt worden de nachtmerrie van elke journalist is. Ook om andere redenen kan het prettig zijn om nog even niet te laten weten met welk onderzoek je bezig bent. Journalisten en anderen met een Pro-account kunnen daarom een periode instellen waarbinnen ze hun Woo-verzoek voor andere gebruikers van de Woo-Knop afschermen. Tegelijkertijd is het prettig dat je er zelf voor kunt zorgen dat de documenten direct na je publicatie beschikbaar zijn voor anderen die jouw claims willen verifiëren.

Als je kiest voor een afgeschermd verzoek heb je de garantie dat in de door jou geselecteerde periode alleen jij het verzoek en alle bijbehorende correspondentie kunt zien. Weliswaar kunnen ook de beheerders van de Woo-Knop het verzoek bekijken, maar dat zullen ze alleen doen als dat nodig is om een technisch probleem te verhelpen. In geen geval zullen ze de inhoud van je verzoek met derden delen.

Hoe lang kan ik mijn verzoek afschermen? #

Je kunt je verzoek afschermen voor periodes van 3, 6 of 12 maanden.

Adding a privacy period

Een week voor het verlopen van de gekozen periode ontvang je bericht. Op de dag dat de periode daadwerkelijk eindigt ontvang je opnieuw bericht. Op dat moment worden je verzoek en de bijbehorende correspondentie automatisch zichtbaar op de site. Ook je naam wordt dan zichtbaar.

Ik heb meer tijd nodig. Kan ik verlengen? #

Ja. Je kunt de periode waarin je verzoek wordt afgeschermd zo vaak verlengen als je wilt, maar dit kan alleen in de week voorafgaand aan het verlopen van de huidige periode. Zoals gezegd ontvang je hierover aan het begin van deze week bericht.

Extending a privacy period

Hoe maak ik mijn verzoek zichtbaar op de site? #

Je kunt er op ieder gewenst moment voor kiezen je verzoek en de verkregen documenten zichtbaar te maken door op ‘Publiceer verzoek’ te klikken.

Publish a request

Kan ik bulkverzoeken ook afschermen? #

Ja, op dezelfde manier als bij enkelvoudige verzoeken. Maar je kunt alleen het bulkverzoek als geheel afschermen, niet afzonderlijk per deelverzoek. Hetzelfde geldt voor verlengingen.

Bulkverzoeken #

Met de optie Bulkverzoeken stuur je eenvoudig een reeks identieke verzoeken naar meerdere overheidsinstanties.

Hoe doe ik een bulkverzoek? #

Als je voor een bulkverzoek kiest, selecteer stel je een lijst met overheidsinstanties samen en formuleer je één standaardverzoek. Elke overheidsinstantie ontvangt zelfstandig een verzoek per mail.

Select authorities for a batch

Write a batch template

Hoe beheer ik mijn bulkverzoek? #

De voortgang van je bulkverzoek wordt bijgehouden in een handige overzichtspagina. Hier kun je eenvoudig monitoren of en hoe de overheidsinstanties gereageerd hebben. Je kunt van daaruit doorklikken naar de deelverzoeken om te reageren op berichten van de overheidsinstanties en andere vervolgacties te ondernemen.

Managing batch requests

Hoe scherm ik bulkverzoeken af? #

Je kunt bulkverzoeken eenvoudig afschermen, op dezelfde wijze als enkelvoudige verzoeken, maar je kunt alleen een periode kiezen voor het gehele bulkverzoek, niet per deelverzoek.

Manage batch privacy

Bij hoeveel overheidinstanties kan ik gelijktijdig een bulkverzoek indienen? #

Het maximum aantal overheidsinstanties per bulkverzoek is 500.

Is er een grens aan het aantal bulkverzoeken dat ik kan doen? #

Voor Pro-gebruikers is er geen absolute limiet aan het aantal bulkverzoeken, maar zij zijn net als alle gebruikers wel verplicht om zich te houden aan onze richtlijnen voor een verantwoord gebruik van de Woo-Knop.

Overigens is het aan te raden om bij elk bulkverzoek te beginnen met een paar proefverzoeken, om te kijken of ze effectief zijn. Pas als je weet dat deze verzoeken inderdaad de data opleveren waarnaar je op zoek bent, ga je over tot het bulkverzoek.