Woo-Knop gebruiken #

Met de Woo-Knop is een Woo-verzoek indienen heel simpel: je kiest een overheidsinstantie, je beschrijft wat je precies wil weten en je drukt op de Woo-Knop! Je verzoek wordt automatisch naar het juiste e-mailadres gestuurd.

De overheid is verplicht om binnen vier tot zes weken je verzoek te beantwoorden. Het antwoord en de documenten met de informatie waar je om hebt gevraagd worden op de Woo-Knop website gepubliceerd. Iedereen kan vanaf dat moment de documenten raadplegen en downloaden, tenzij je er als journalist via de Pro-versie voor hebt gekozen je verzoek af te schermen.

We hebben op de Hoe het werkt-pagina een handleiding gemaakt om effectief gebruik te maken van de Woo-Knop, klik hier voor deze stap-voor-stap uitleg.

Welke informatie wil ik opvragen? #

Het is de bedoeling dat alle Nederlandse overheden uit eigen beweging documenten beschikbaar gaan maken via één landelijke site, ook wel PLOOI genoemd. Sommige overheden publiceerden al informatie op hun eigen website, waaronder Wob- en Woo-besluiten inclusief de opgevraagde stukken. Check dus eerst of de informatie die je zoekt niet al eerder openbaar gemaakt is. Want dan hoef je geen Woo-verzoek in te dienen.

Doorzoek ook de database met verzoeken die via de Woo-Knop zijn ingediend om te kijken of iemand anders de documenten die je zoekt al ontvangen heeft.

Denk vervolgens goed na over welke informatie je zoekt. Je kunt alleen informatie opvragen die in documenten is vastgelegd, dus vraag je af welke soorten documenten dat kunnen zijn. Een rapport, verslag, agenda? Als je precies weet welke documenten je zoekt, vraag dannaar die specifieke documenten. Weet je dat niet, probeer het onderwerp waarover je documenten zoekt dan zo helder en precies mogelijk te omschrijven. Denk daarbij ook aan het benoemen van een bepaalde periode.

Kan ik informatie over mezelf vragen? #

Het is niet verstandig om informatie over jezelf via de Woo-Knop op te vragen. Dergelijke informatie past niet bij het publiek toegankelijke karakter van deze website. Realiseer je in ieder geval dat via de Woo in principe informatie voor een ieder openbaar wordt gemaakt en dus niet alleen voor de indiener.

Kan ik een AVG-verzoek doen via de site? #

Om dezelfde reden is de Woo-Knop niet geschikt voor het doen van een AVG-verzoek. Ook dit betreft informatie over jezelf. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld mydatadoneright.eu, ontwikkeld door Bits of Freedom.

Bij welke overheidsinstantie moet ik zijn? #

Vraag je af bij welke overheidsinstantie de informatie die je zoekt (waarschijnlijk) te vinden is. Als je er niet uitkomt, Google dan je onderwerp en kijk welke overheidsinstanties tevoorschijn komen.

Er zijn in Nederland tal van overheidsinstanties: gemeenten, provincies, ministeries, waterschappen, de politie en inspectiediensten, maar ook zogenaamde ‘zelfstandige bestuursorganen’ zoals de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Bij al deze instanties kan je een Woo-verzoek indienen. En elk jaar komen er overheidsinstanties bij en verdwijnen er een aantal of ze veranderen van naam,bijvoorbeeld gemeenten die fuseren en het ministerie van Justitie en Veiligheid dat eerst het ministerie van Veiligheid en Justitie was. Maar op een gemiste naamswijziging zal je Woo-verzoek niet stuklopen, al is het een kleine moeite om de formele naam nog even te dubbelchecken.

Ook bij 'publiekrechtelijke instellingen' zoals TNO of de Wageningen Universiteit kun je een Woo-verzoek indienen . Maar als je je Woo-verzoek indient bij het overheidsorgaan onder wiens verantwoordelijkheid deze publiekrechtelijke instelling valt, zit je ook al goed. Het kan overigens geen kwaad om de verantwoordelijke overheidsinstantie op deze verantwoordelijkheid te wijzen in je Woo-verzoek én te vragen om je Woo-verzoek indien nodig door te sturen.

Weet je niet zeker of de documenten bijvoorbeeld bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) of het ministerie van Justitie en Veiligheid liggen, dien je Woo-verzoek dan in bij de ‘hoogste’ instantie. In dit voorbeeld het ministerie. Daar staat tegenover dat instanties die minder onder een vergrootglas liggen soms makkelijker documenten vrijgeven. Denk dus ook na over waar je de meeste kans maakt.

Tot slot, je kunt je Woo-verzoek bij meerdere instanties tegelijk indienen. Het kan netjes zijn om dat in je Woo-verzoek te melden.

Staat jouw overheidsinstantie er niet bij? #

In 2020 is de Woo-Knop van start gegaan met alléén de e-mailadressen van de 355 Nederlandse gemeenten. We hebben er toen namelijk voor gekozen om eerst kennis en ervaring op te doen met het via de Woo-Knop indienen van verzoeken bij gemeenten en daarna stap voor stap uit te breiden. Onze verwachting is dat we halverwege 2022 de e-mailadressen van de provincies, waterschappen, ministeries en zoveel mogelijk andere overheidinstanties zullen toevoegen. Wil je hier meer over weten of helpen? Neem dan contact met ons op.

Hoe snel krijg ik antwoord? #

De overheid is verplicht om binnen vier weken je verzoek te beantwoorden en mag hier zonodig nog twee weken aan toevoegen. In totaal moet je dus uiterlijk binnen acht weken antwoord krijgen. Het kan wel zo zijn dat het antwoord niet de informatie bevat waar je om vroeg.

Lees hier meer over wat je na een (gedeeltelijke) afwijzing kan doen.