Geen antwoord?

Wanneer krijg ik antwoord?

Als het goed is ontvang je binnen een week een ontvangstbevestiging van de overheid.

Overheidsinstanties zijn wettelijk verplicht om binnen 4 weken op je verzoek te beslissen. Helaas zijn daar een aantal uitzonderingen op.

 1. de overheidsinstantie kan de beslissing met nog eens 4 weken uitstellen, als de beantwoording van het verzoek meer tijd kost. Hier wordt vaak, haast automatisch, gebruik van gemaakt.
 2. Als anderen nadeel zouden kunnen ondervinden van het openbaar maken van de informatie, moet de overheidsinstantie hen enkele weken de gelegenheid geven om tegen de openbaarmaking bezwaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan informatie over bedrijfsgeheimen: het betreffende bedrijf wordt dan in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven of de informatie wel of niet openbaar mag worden.

De Woo-Knop stuurt je automatisch een herinnering als een van deze termijnen verstrijkt zonder dat je antwoord hebt ontvangen. De ontvangstbevestigingen en uitstelbrieven ontvang je rechtstreeks in je mailbox.

Wat als ik geen ontvangstbevestiging krijg?

Als je niet binnen een week een ontvangstbevestiging gekregen hebt, kan dat betekenen dat de overheid je verzoek niet ontvangen of niet gezien heeft.

 1. Check op de pagina met al je verzoeken of er een groen vinkje staat naast het verzoek. Je kunt er dan zeker van zijn dat het verzoek is aangekomen op het mailadres van het overheidsorgaan. Het is wel mogelijk dat het verzoek in hun spamfilter terecht is gekomen.
 2. Stuur een reminder met behulp van de knop ‘Acties’ / ‘Beantwoorden’ direct onder je verzoek en vraag om een ontvangstbevestiging.
 3. Bel met het overheidsorgaan. Soms is er een gespecialiseerde Woo-ambtenaar om je te woord te staan. Vraag of ze het verzoek hebben gezien. Zo niet, vraag dan of het misschien in hun spamfilter terecht is gekomen. Als dit overheidsorgaan nog geen ervaring heeft met verzoeken via de Woo-Knop, verwijs ze dan naar de Veelgestelde vragen voor Woo-ambtenaren-pagina.

Wat als ik geen (tijdig) antwoord krijg?

Als je na 4 weken nog geen antwoord of een uitstelbrief hebt ontvangen stuurt de Woo-Knop je automatisch een herinnering dat de termijn verstreken is. Hetzelfde geldt voor de tweede termijn van 4 weken en de termijn waarbinnen andere belanghebbenden de gelegenheid krijgen om hun zienswijze te geven.

 1. Check op de pagina met al je verzoeken of er een groen vinkje staat naast het verzoek. Je kunt er dan zeker van zijn dat het verzoek is aangekomen op het mailadres van het overheidsorgaan. Het is wel mogelijk dat het verzoek in hun spamfilter terecht is gekomen.
 2. Stuur een reminder met behulp van de knop ‘Acties’ / ‘Beantwoorden’ direct onder je verzoek en herinner het overheidsorgaan eraan dat de termijn verstreken is. Als de eerste termijn van 4 weken is verstreken zonder dat je een uitstelbrief hebt ontvangen, verzoek dan om een formele uitstelbrief te ontvangen.
 3. Bel met het overheidsorgaan. Soms is er een gespecialiseerde Woo-ambtenaar om je te woord te staan. Vraag om die persoon te spreken. Vraag of ze het verzoek hebben gezien. Zo niet, vraag dan of het misschien in hun spamfilter terecht is gekomen. Als dit overheidsorgaan nog geen ervaring heeft met verzoeken via de Woo-Knop, verwijs ze dan naar de Veelgestelde vragen voor Woo-ambtenaren-pagina op de site. Bespreek met de ambtenaar of die een inschatting kan geven van de te verwachten datum waarop zal worden besloten op je verzoek. Als je met deze datum tevreden bent, vraag om een schriftelijke bevestiging via ‘Acties’ / ‘Beantwoorden’ van de Woo-Knop.
 4. Weigert de ambtenaar een datum te noemen of ben je het niet eens met de datum? Overweeg dan rechtstreeks bij de rechtbank van je woonplaats in beroep te gaan tegen het niet (tijdig) nemen van de beslissing. Zie de pagina over Bezwaar & Beroep voor meer informatie.

Klik op ‘Hoe het werkt’ in het menu voor meer informatie over Wobben, het schrijven van een Woo-verzoek en informatie over de fase na het versturen van een Woo-verzoek.


Bezwaar

Wat als ik geen ontvangstbevestiging krijg?

Als je niet binnen een week een ontvangstbevestiging gekregen hebt, kan dat betekenen dat de overheid je verzoek niet ontvangen of niet gezien heeft.

 1. Check op de pagina met al je verzoeken of er een groen vinkje staat naast het verzoek. Je kunt er dan zeker van zijn dat het verzoek is aangekomen op het mailadres van het overheidsorgaan. Het is wel mogelijk dat het verzoek in hun spamfilter terecht is gekomen.
 2. Stuur een reminder met behulp van de knop ‘Acties’ / ‘Beantwoorden’ direct onder je verzoek en vraag om een ontvangstbevestiging.
 3. Bel met het overheidsorgaan. Soms is er een gespecialiseerde Woo-ambtenaar om je te woord te staan. Vraag of ze het verzoek hebben gezien. Zo niet, vraag dan of het misschien in hun spamfilter terecht is gekomen. Als dit overheidsorgaan nog geen ervaring heeft met verzoeken via de Woo-Knop, verwijs ze dan naar de Veelgestelde vragen voor Woo-ambtenaren-pagina.

Wat als ik geen (tijdig) antwoord krijg?

Als je na 4 weken nog geen antwoord of een uitstelbrief hebt ontvangen stuurt de Woo-Knop je automatisch een herinnering dat de termijn verstreken is. Hetzelfde geldt voor de tweede termijn van 4 weken en de termijn waarbinnen andere belanghebbenden de gelegenheid krijgen om hun zienswijze te geven.

 1. Check op de pagina met al je verzoeken of er een groen vinkje staat naast het verzoek. Je kunt er dan zeker van zijn dat het verzoek is aangekomen op het mailadres van het overheidsorgaan. Het is wel mogelijk dat het verzoek in hun spamfilter terecht is gekomen.
 2. Stuur een reminder met behulp van de knop ‘Acties’ / ‘Beantwoorden’ direct onder je verzoek en herinner het overheidsorgaan eraan dat de termijn verstreken is. Als de eerste termijn van 4 weken is verstreken zonder dat je een uitstelbrief hebt ontvangen, verzoek dan om een formele uitstelbrief te ontvangen.
 3. Bel met het overheidsorgaan. Soms is er een gespecialiseerde Woo-ambtenaar om je te woord te staan. Vraag om die persoon te spreken. Vraag of ze het verzoek hebben gezien. Zo niet, vraag dan of het misschien in hun spamfilter terecht is gekomen. Als dit overheidsorgaan nog geen ervaring heeft met verzoeken via de Woo-Knop, verwijs ze dan naar de Veelgestelde vragen voor Woo-ambtenaren-pagina op de site.

  Bespreek met de ambtenaar of die een inschatting kan geven van de te verwachten datum waarop zal worden besloten op je verzoek. Als je met deze datum tevreden bent, vraag om een schriftelijke bevestiging via ‘Acties’ / ‘Beantwoorden’ van de Woo-Knop.

 4. Weigert de ambtenaar een datum te noemen of ben je het niet eens met de datum? Overweeg dan rechtstreeks bij de rechtbank van je woonplaats in beroep te gaan tegen het niet (tijdig) nemen van de beslissing. Zie de pagina over Bezwaar & Beroep voor meer informatie.

Wat als ik niet de informatie ontvang die ik wilde hebben?

De Wet Openbaarheid van Bestuur heeft als uitgangspunt dat overheidsinformatie openbaar moet worden gemaakt als je daar om vraagt. Daar zijn wel een aantal uitzonderingen op. Sommige documenten zul je daarom niet of slechts gedeeltelijk krijgen.

Als je de informatie die je hebt gevraagd niet hebt ontvangen, overweeg dan de volgende stappen:

 1. Vraag het overheidsorgaan om een samenvatting te maken van de stukken die je niet hebt gekregen. Hier heb je geen recht op, maar als het verdere procedures kan voorkomen zijn ambtenaren hier soms toe bereid.
 2. Gebruik de informatie in de documenten die je wel ontvangen hebt om een nieuw verzoek te doen gericht op specifiekere informatie of gericht aan een ander overheidsorgaan.
 3. Ga in bezwaar tegen de beslissing.

Denk ook eens aan…

 • Denk ook eens aan een Woo-verzoek bij de Europese Unie. Elk van de 500 miljoen mensen (zowel burgers als bewoners) die binnen de Europese Unie leven, heeft een wettelijk recht om de EU-instanties om informatie te vragen. Ask The EU is het Europese equivalent van de Woo-Knop, voor het versturen van soortgelijke informatieverzoeken.