Overheidsinstantie kiezen #

Hoe weet ik dat ik de juist overheidsinstantie kies?

Het kan door de ingewikkelde structuur van de overheid lastig zijn om te ontrafelen welke overheidsinstantie de informatie die je nodig hebt bezit. Hieronder staan enkele nuttige tips:

 • Zoek in de database van de Woo-Knop naar soortgelijke verzoeken: bij welke instantie zijn zulke verzoeken eerder ingediend?
 • Wanneer je nog twijfelt of je de juiste overheidsinstantie hebt gevonden, klik dan bij de contactgegevens van de overheidsinstantie op ‘Website’ om op hun website na te gaan wat ze precies doen.
 • Of contacteer de overheidsinstantie door te bellen of te e-mailen en vraag of ze inderdaad beschikken over de informatie die je zoekt.
 • Wees niet te bezorgd over het vinden van de juiste overheidsinstantie. Als je je vergist, is de overheid verplicht je verzoek door te sturen .

Wat als de overheidsinstantie waar ik mijn verzoek wil indienen er niet tussen staat?

Neem alsjeblieft contact met ons op om de naam van de ontbrekende overheidsinstantie door te geven, het liefst samen met het bijbehorende e-mailadres voor Woo-verzoeken.

Het is ook mogelijk dat de organisatie die je op het oog hebtniet ‘onder de Woo’ valt, ook al is de organisatie betrokken bij de uitvoering van overheidsbeleid Denk bijvoorbeeld aan private bedrijven met een wettelijke taak, zoals de meeste energiemaatschappijen en private universiteiten en ziekenhuizen. Maar denk ook niet te gauw dat een overheidsinstantie niet onder de Woo valt: Holland Marketing, particuliere TBS-klinieken en de Stichting Studiecentrum Rechtspleging zijn bijvoorbeeld overheidsinstanties die onder de Woo vallen.

Alle overheidsinstanties die wel onder de Woo vallen, zouden in onze database moeten staan. Neem dus contact met ons op om ons de naam van de ontbrekende overheidsinstantie door te geven, het liefst samen met het e-mailadres voor Woo-verzoeken als je die hebt.

Verder zijn er ook organisaties die geen overheidsinstanties zijn maar wel bij wet de verantwoordelijkheid hebben over de uitvoering van een publieke taak. Zoals bijvoorbeeld een garagehouder voor wat betreft APK’s. Voor dat specifieke deel van het werk van de garagehouder, kan de garagehouder gevraagd worden om openbaarmaking van informatie. Kortom, we hebben de ambitie om een volledige database te bieden maar ieders hulp om onze lijst met overheidsinstanties aan te vullen is welkom!

Waarom kan ik via de Woo-Knop een verzoek doen aan overheidsinstanties die weigeren om Woo-verzoeken via de Woo-Knop in behandeling te nemen?

Onder de Wet open overheid zijn overheidsinstanties verplicht om Woo-verzoeken die digitaal zijn ingediend in behandeling te nemen. Letterlijk staat er in de wet: verzoeken mogen elektronisch worden verzonden. Wel mogen overheden daar een speciaal e-mailadres voor aanwijzen of een online formulier inrichten op de website voor het indienen van Woo-verzoeken. In ieder geval zijn de ambtenaren verplicht om verzoeken die niet op de door de overheidsinstantie voorgeschreven wijze zijn ingediend, intern door te sturen naar de juiste mailbox. Kortom, verzoeken die via de Woo-Knop worden ingediend mogen niet om die reden buiten behandeling worden gelaten.

We proberen bij te houden welke digitale weg - welke mailbox - de voorkeur heeft voor de betreffende overheidsinstanties, zodat verzoeken zo snel mogelijk op de juiste plek terecht komen.

Het blijft uiteraard wel zaak om zelf goed in de gaten te houden of, en hoe, de instantie op je Woo-verzoek reageert.

Het schrijven van je verzoek #

Wat moet absoluut niet in mijn verzoek staan?

Absoluut te vermijden zijn volgende zaken:

 1. Informatie of argumenten betreffende een persoonlijk probleem.
 2. Contactgegevens waarvan je liever niet wilt dat ze openbaar worden, aangezien je verzoek gepubliceerd zal worden op de Woo-Knop.
 3. Verklaringen die anderen kunnen kwetsen of beledigen. Woo-verzoeken met kwetsende of beledigende verklaringen worden verwijderd.

Waarom moet mijn verzoek doelgericht blijven?

De Woo is niet bedoeld voor correspondentie met de overheid oftoelichtingen op overheidsbeleid.De Woo geeft je simpelweg het recht om te vragen naar documenten, gegevens of data, kortom: alles dat is vastgelegd op gegevensdragers.

Een voorbeeld. Vraag niet: ‘Waarom doen jullie X of Y?’ of ‘Wat vinden jullie van de gevolgen van het beleid op het gebied van X of Y?’ Je loopt dan het risico dat je vraag niet zal worden opgevat als een Woo-verzoek en niet als zodanig in behandeling zal worden genomen. Vraag dus liever om ‘alle documenten over X’. Mogelijk worden in die documenten de vragen naar het waarom van het beleid en de reactie binnen de overheid duidelijk.

Tot slot: korte, duidelijke boodschappen maken het voor overheidsinstanties makkelijker om snel en efficiënt te antwoorden. Dat is ook in je eigen voordeel.

Wat kan ik verder doen om effectief om openbaarheid van overheidsinformatie te vragen?

Op de pagina ‘De Woo-Knop gebruiken’ vind je al de nodige tips. Hier staan er alvast een paar:

 • Wees zorgvuldig en precies

  Neem de tijd om je verzoek zorgvuldig en specifiek te formuleren. Voordat je je antwoord hebt, kunnen er al vele weken voorbij zijn. Je wil dan niet opnieuw moeten beginnen omdat je formulering niet juist of onvolledig blijkt. Neem ook de tijd om de juiste overheidsinstantie te selecteren. Ja, overheden zijn verplicht om verzoeken naar de juiste instantie door te sturen maar ook daar kunnen weken overheen gaan.

 • Vraag niet om te veel tegelijk

  Vraag je af hoeveel documenten er bestaan die binnen je verzoek kunnen vallen en of je dat wel wil. Dat heeft twee redenen. Één: Hoe omvangrijker een verzoek, hoe langer de overheid er mogelijk over zal doen om te beslissen. Er is ook een kans dat de overheid zo’n verzoek zal proberen in te perken. De overheidsinstantie is dan wel verplicht binnen vier weken hierover met je in overleg te treden. Twee: vraag je af of je alle documenten die je straks gaat krijgen wel kunt verwerken.

 • Wees streng maar beleefd

  Hou bij treuzelende overheidsinstanties de druk op de ketel, maar blijf beleefd. Je hebt er niets aan om de betrokken ambtenaren tegen je in het harnas te jagen.

Kan ik via de Woo-Knop een verzoek om informatie indienen over mezelf?

Nee, de Woo-Knop helpt bij het indienen van een verzoek om openbare overheidsinformatie.

Indien je wil weten welke persoonsgegevens een overheidsinstantie van jou bezit (‘jouw dossier’), kun je met een zogenaamd ‘inzageverzoek’ de betreffende overheidsinformatie opvragen.

Kan ik mijn verzoek om informatie geheim houden (ten minste tot ik mijn artikel heb gepubliceerd)?

Ja, vooralsnog kunnen Pro-gebruiker alleen op verzoek toegang krijgen tot de Pro-versie van de Woo-Knop. Als je Pro-gebruiker bent en je je Woo-verzoek tot publicatie geheim wilt houden, kijk dan hier voor meer informatie.

Kan ik eenzelfde verzoek naar verschillende overheidsinstanties sturen, bijvoorbeeld naar meerdere gemeenten tegelijk?

Ja, dat kan, bijvoorbeeld als je op zoek bent naar verschillen tussen gemeentes of juist een bepaald patroon. Het kan wel verstandig zijn om eerst een Woo-verzoek naar een of een paar overheidsinstanties te sturen. Al naar gelang het resultaat kun je dan je verzoek om informatie aanscherpen. Bovendien kan je hiermee voorkomen dat je in een keer onnodig veel documenten toegestuurd krijgt.

Vooralsnog kunnen alleen Pro-gebruikers op verzoek toegang krijgen tot de Pro-versie van de Woo-Knop waarbij het mogelijk is om zogenaamde bulkverzoeken te versturen: hetzelfde verzoek naar een groot aantal overheidsinstanties tegelijk.

Voor Pro-gebruikers #

Waarom kan ik geen bijlagen meesturen met een verzoek via de Woo-Knop?

Voor een Woo-verzoek is het over het algemeen niet nodig om bijlagen mee te sturen, vandaar dat deze functie niet beschikbaar is. In de uitzonderlijke gevallen dat dit toch nodig is, bijvoorbeeld in correspondentie volgend op je verzoek, kun je de stukken uploaden via sites als Google Docs, Flickr.com of Scribd.com en dan een link naar de stukken in je bericht zetten.

Kosten #

Wat kost het mij om een verzoek in te dienen?

Voor een verzoek tot het verstrekken van openbare overheidsinformatie mag de overheid geen kosten vragen.

Maar let op: overheidsinstanties mogen een redelijke vergoeding vragen om de kopieerkosten te dekken. Zet daarom altijd in je verzoek dat je er de voorkeur aan geeft om de documenten digitaal te ontvangen! En zet er ook in dat je wilt dat de overheidsinstantie contact met je opneemt voordat de kosten die ze aan jou willen doorberekenen gemaakt worden.

Ook een bezwaarprocedure tegen de beslissing op jouw verzoek is gratis. Pas als je in beroep gaat, bij de rechter, betaal je een eigen bijdrage (griffierechten). Die je vervolgens door de overheidsinstantie terugbetaald krijgt als je door de rechter in het gelijk wordt gesteld.

Zie hier meer informatie over bezwaar en beroep.

Termijnen #

Hoe snel krijg ik een antwoord?

Als het goed is, ontvang je allereerst binnen een week een ontvangstbevestiging van de overheid.

Overheidsorganen zijn wettelijk verplicht om binnen 4 weken op je verzoek te beslissen. Helaas zijn daar er aantal uitzonderingen op die regel:

 1. Het overheidsorgaan kan de beslissing met nog eens 2 weken uitstellen, als de beantwoording van het verzoek - naar het oordeel van de overheidsinstantie - meer tijd kost.
 2. Als er anderen (personen, organisaties, overheidsinstanties, bedrijven) in de gevraagde documenten genoemd worden, kan de overheidsinstantie hen enkele weken (meestal 2 weken) de gelegenheid geven om tegen de verstrekking van de documenten bezwaar te maken.

De Woo-Knop stuurt je drie dagen voordat een termijn verstrijkt zonder dat je antwoord hebt ontvangen automatisch een herinnering.

Hoe snel moet ik zelf reageren op beslissingen van de overheid?

Je hebt zes weken de tijd om tegen de beslissing op je verzoek bij dezelfde overheidsinstantie in bezwaar te gaan en vervolgens wederom zes weken om tegen de beslissing op je bezwaar in beroep te gaan bij de rechter.

Database #

Ik heb buiten de Woo-Knop om een Woo-verzoek ingediend en wil deze overzetten naar de database van de Woo-Knop. Is dit mogelijk?

Nee.

Hoe zoek ik in de database naar Wob- en Woo-verzoeken die eerder al gedaan zijn of nog lopen?

Kijk hier voor tips.

Privacy #

Waar kan ik jullie privacybeleid vinden?

Zie hier ons privacybeleid.

Over de Woo-Knop #

De Woo-Knop is afgeleid van de succesvolle Britse website WhatDoTheyKnow.com.

De software waar de website op draait heet Alaveteli en is ontwikkeld door de Britse not-for-profit organisatie mySociety.

In 2019/2020 is de Woo-Knop in Nederland geïntroduceerd met hulp van mySociety en de Vlaams-Nederlandse Vereniging van Onderzoeksjournalisten, financieel mogelijk gemaakt door de Adessium Foundation. Vanaf 1 mei 2023 wordt de Woo-Knop beheerd door SPOON, het expertisecentrum voor Woo-verzoekers.

De Woo-Knop maakt op geen enkele manier deel uit van de Nederlandse overheid en opereert volstrekt onafhankelijk.

Worden de opmerkingen van andere gebruikers bij de Woo-verzoeken gemodereerd?

De mogelijkheid voor andere gebruikers om opmerkingen te plaatsen bij jouw Woo-verzoeken zijn bedoeld om jou te helpen zo effectief mogelijk om openbaarheid van overheidsinformatie te vragen.

De Woo-Knop heeft het recht om alle opmerkingen te verwijderen die dit doel niet dienen. Ook politieke discussies zijn niet toegestaan.

Wat te doen bij een verzoek dat ongepast lijkt?

Vragen naar persoonlijke informatie of anderszins ongepaste verzoeken zijn niet toegestaan op de Woo-Knop. Als u denkt dat een vraag ongepast is, mag je dit signaleren aan de beheerders van de website.

Een verzoek is onder meer ongepast als het niet (primair) tot doel heeft om overheidsinformatie op te vragen.

Waarom is het niet mogelijk om bepaalde vragen door te geven aan de beheerders van de Woo-Knop?

Als een opmerking al eerder is doorgegeven aan de beheerders van de website, is het niet mogelijk om deze een tweede keer door te geven – dit is om te vermijden dat beheerders meerdere meldingen krijgen voor hetzelfde probleem nog voordat ze de kans hebben gekregen dit uit te zoeken.

Het kan zijn dat de beheerders ervoor kiezen een opmerking die als ongepast is geïdentificeerd zichtbaar te laten. Je kunt de beheerders van de Woo-Knop vragen de opmerking toch te verbergen

Hebben jullie gebruikersvoorwaarden?

Jazeker, zie de Gebruikersvoorwaarden.

Informatie Voor (Woo-)ambtenaren #

Help ik heb een Woo-verzoek ontvangen via de Woo-Knop! Wat nu?

Het Woo-verzoek dat u heeft ontvangen is door een gebruiker van de Woo-Knop ingediend. U kunt het verzoek in behandeling nemen zoals elk anderszins ingediend informatieverzoek van een burger. De enige verschillen zijn dat de communicatie tussen u en de gebruiker via de Woo-Knop zal verlopen en dat uw antwoord automatisch zal worden gepubliceerd op deze site.

Als u vragen heeft in verband met privacy, klik dan hier. Op de site kunt u eveneens de overheidsinstantie waarvoor u werkt opzoeken en bekijken welke andere documenten reeds werden opgevraagd via de Woo-Knop.

We staan open voor alle opmerkingen en bedenkingen van ambtenaren verantwoordelijk voor de afhandeling van Woo-verzoeken bij een overheidsinstelling. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Lees hier meer over de Woo-Knop voor Woo-ambtenaren