Bekijk en doorzoek de lijst met Wob- en Woo-verzoeken

Ongeveer 633 Wob- en Woo-verzoeken gevonden

besluitvorming woningbouw voormalige gymzaal Vlietstraat
Antwoord van Gemeente Altena aan B.A. den Toom op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte heer/mevrouw Den Toom,   Uw mail met als onderwerp verzoek informatie besluitvorming woningbouw voormalige gymzaal Vlietstraat hebben wij...
Openbaar maken herzien concept Streefbeeld Oosterduinen
Verzoek verzonden aan Gemeente Noordenveld door T. Jansen op .

In afwachting van een antwoord.

Geachte Gemeente Noordenveld, Hierbij dien ik een Woo verzoek in , om een stuk concept herziening Streefbeeld Oosterduinen. Dit herziene concept is...
Zorgplicht als toezichthouder wegen gemeente Noordenveld in de Oosterduinen te Norg
Verzoek aan Gemeente Noordenveld door T. Jansen. Aantekening door T. Jansen op .

In afwachting van interne heroverweging.

Het Wob verzoek is afgerond. Het antwoord van de gemeente Noordenveld is :Beste heer Jansen, er zijn bij de gemeente geen stukken of correspondentie aa...
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Thi...
  Geachte heer / mevrouw,   Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw e-mail. Wij zullen u zo snel mogelijk informeren over de verwachte afhandeli...
Subsidie duurzaamheid / duurzame energie / energiebesparende maatregelen
Verzoek verzonden aan Gemeente Reusel-De Mierden door Erik op .

In afwachting van een antwoord.

Geachte Gemeente Reusel-De Mierden, Mijn verzoek is tweeledig. 1) hoeveel subsidie m.b.t duurzaamheid e.d. ontvangen jullie van de centrale overheid...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Bunnik aan Liset Hamming op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Uw verificatiecode is 134444 - Negeer deze melding als de code niet door u is aangevraagd.
Controle rapporten van de gemeente
Verzoek verzonden aan Gemeente Eersel door Sandra Janssen op .

In afwachting van een antwoord.

Geachte Gemeente Eersel, Gaarne ontvang ik alle controle rapporten die de gemeente heeft met betrekking tot het onderstaande adres: Grote aardweg 9B...
afgegeven milieu vergunning voor Kwispel en Co
Verzoek verzonden aan Gemeente Eersel door Sandra Janssen op .

In afwachting van een antwoord.

Geachte Gemeente Eersel, In de kader WOO ontvang ik graag de afgegeven vergunningen die zijn afgegeven inclusief de voorwaardes waarop de vergunninge...
Vooronderzoek voorkeurslokatie brandweer Driebruggen
Verzoek verzonden aan Gemeente Bodegraven-Reeuwijk door E.A. Zwanenburg op .

In afwachting van een antwoord.

Geachte Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Graag alle info inzake vooronderzoek voorkeurslokatie Brandweer Driebruggen, dus ook notulen/noties overleg omw...
afgegeven milieu vergunning Meiboom BV te Diessen
Verzoek verzonden aan Gemeente Hilvarenbeek door Sandra Janssen op .

In afwachting van een antwoord.

Geachte Gemeente Hilvarenbeek, Graag ontvang ik de afgegeven milieu vergunning op onderstaand locatie: Molenstraat 43, 5087 BM Diessen Hoogachten...
Rapportage(s) en documenten betreft 123 bomen die volgens u verwijderd moeten worden
Verzoek verzonden aan Gemeente Uithoorn door Conan de Bruin op .

In afwachting van een antwoord.

Geachte Gemeente Uithoorn, Op de website van de gemeente Uithoorn staan maar liefst 123 Bomen die op advies van de inspectie om veiligheidsredenen we...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Texel aan Liset Hamming op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Uw verificatiecode is 411054.
Verzoek Woo Molenstraat 203a Valkenswaard
Antwoord van Gemeente Valkenswaard aan groen en heem valkenswaard e.o op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte heer / mevrouw,     Wij hebben uw e-mail in goede orde ontvangen en zullen deze zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.     Met vrie...
Rapportage(s) en documenten omtrent ziek gemelde Bomen te Uithoorn
Verzoek verzonden aan Gemeente Uithoorn door Conan de Bruin op .

In afwachting van een antwoord.

Geachte Gemeente Uithoorn, Via deze weg doe ik een woo verzoek, voorheen wob verzoek, voor het opvragen en inzien van de rapporten, documentatie en...
Onderzoek Ferm Werk 2020
Antwoord van Gemeente Woerden aan Hester Ramaker op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte mevrouw Ramaker,   Bijgaand stuur ik u het besluit op uw Wob-verzoek. Naar de inhoud hiervan verwijs ik u kortheidshalve.   Met vriend...
Mediatorgegevens
Antwoord van Gemeente De Fryske Marren aan H.Kok op .

In afwachting om gelabeld te worden.

[1]Gemeente De Fryske Marren   Beste meneer, mevrouw Kok-van Suchtelen van de Haare, Bedankt voor uw bericht. Een collega neemt uw vraag in beh...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Bloemendaal aan Liset Hamming op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Uw verificatiecode is 334647. Als u geen code aangevraagd heeft, dan kunt u dit bericht negeren.
Stoeptegels asten
Antwoord van Gemeente Asten aan harriette tinnemans op .

Vertraagd (of verdaagd).

Zie bijlage   Gemeente Asten   Koningsplein 3, 5721 GJ  Asten Postbus 290, 5720 AG  Asten T ‑ (0493) 671 212 F ‑ (0493) 671 213 E ‑ [mailadre...
Vertrouwenspersoon
Antwoord van Gemeente De Fryske Marren aan H.Kok op .

Afgewezen

[1]Gemeente De Fryske Marren Geachte heer Kok - van Suchtelen van de Haare, Via de mail hebben wij uw onderstaand verzoek op grond van de Wet open...
Vergunningsvoorwaarden Bevrijdingsfestival
Antwoord van Gemeente Vlissingen aan Jos Menheere op .

Succesvol.

Geachte heer/mevrouw, Wij hebben uw brief met onderwerp: 'Wob-verzoek van J. Menheere inzake Vergunningsvoorwaarden Bevrijdingsfestival ' ontvangen....
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Montfoort aan Liset Hamming op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Uw verificatiecode is 903272.
Geachte heer Noldus,   Naar aanleiding van uw e-mailbericht van 7 april 2022, betreffende een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarhe...
Hieronder vindt u de bijlage(n) bij deze mail, deze zijn verstuurd via FileCap. U kunt ze veilig downloaden door op onderstaande link te klikken. Let...