Bekijk en doorzoek de lijst met Wob- en Woo-verzoeken

Ongeveer 644 Wob- en Woo-verzoeken gevonden

Overzicht van aantal klachten over 2021
Antwoord van Gemeente Beesel aan Leo Droste op .

Gemeld aan de beheerders

Bijgaand de registratiebevestiging. De heer L.A. Droste Keulseweg 114 5953HM REUVER Reuver: uw kenmerk: zaaknummer: onderwerp: 24 juni 2022 verzend...
Alle correspondentie mbt handhavingsverzoek locatie Grote Aardweg 9 (a,b,c,) te Eersel
Verzoek verzonden aan Gemeente Eersel door Sandra Janssen op .

In afwachting van een antwoord.

Geachte Gemeente Eersel, Uit eerder WOO verzoeken is gebleken dat er een handhavingsverzoek ligt op het adres Grote Aardsweg 9B te Eersel, bedrijf: K...
Geachte Gemeente Veldhoven, Namens Stichting Cuypersgenootschap ontvangen wij het B&W besluit van maart 2022 waarbij de Jozeftoren op het Theo Geurtsp...
Geachte heer/mevrouw,   U heeft op 16 mei 2022 een verzoek in het kader van de Openbaarheid van bestuur ingediend. In de bijlage vind u onze react...
Controle rapporten van de gemeente
Antwoord van Gemeente Eersel aan Sandra Janssen op .

Succesvol.

Geachte heer/mevrouw,   U heeft op 16 mei 2022 een verzoek in het kader van de Openbaarheid van bestuur ingediend. In de bijlage vind u onze react...
Participatie betreffende 'Visie De Buitenzomerlanden' in de voormalige gemeente Binnenmaas
Dien een bezwaarschrift in bij Gemeente Hoeksche Waard door Mireille Louwerens op .

In afwachting van interne heroverweging.

Geachte Gemeente Hoeksche Waard, Onderstaand bericht heb ik ontvangen, kan mij hier een reactie op gegeven worden? ---------------------------------...
Geachte Gemeente Teylingen, Er lijkt geen eind te komen aan de slapstick over de twee extra tennisbanen die ooit door het gemeentebestuur aan STV zij...
Beste heer/mevrouw,   Momenteel ben ik niet aanwezig. Maandag 11-7 ben ik er weer. Dan zal ik uw email beantwoorden. Voor dringende zaken kunt u b...
Geachte Gemeente Apeldoorn, In 2020 is de APV gemeente Apeldoorn artikel 2:11 lid 3 aangepast. Wilt u de documenten met overwegingen en motivatie da...
Geachte Gemeente Apeldoorn, Betreft: Woo-verzoek BEOORDELINGSFORMULIER AANVRAAG OMGEVINGSFORMULIER UITRIT van Afdeling Omgevingsadvies en Vergunningen...
Geachte Gemeente Apeldoorn, Betreft: Woo-verzoek BEOORDELINGSFORMULIER AANVRAAG OMGEVINGSFORMULIER UITRIT van Afdeling Omgevingsadvies en Vergunningen...
besluitvorming woningbouw voormalige gymzaal Vlietstraat
Antwoord van Gemeente Altena aan B.A. den Toom op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte heer/mevrouw Den Toom, Bijgaand stuur ik u een brief inzake het door u ingediende Woo-verzoek. Met vriendelijke groet, Raïne Franck-Pouw Gem...
communicatie over lozingen door Eteck op het schoonwaterriool
Antwoord van Gemeente Bodegraven-Reeuwijk aan Rina Hampel op .

In afwachting van een antwoord.

Geachte heer, mevrouw, Hierbij bevestigen wij de ontvangst op 13 juni 2022 van uw bericht van 13 juni 2022 over WOO verzoek inzake communicatie over...
Elektrisch opladen auto: gewijzigde locatie gereserveerde parkeerplaatsen
Verzoek verzonden aan Gemeente Maastricht door ELemaire op .

In afwachting van een antwoord.

Geachte Gemeente Maastricht, In het Gemeentelijk Besluit Ruimte/ Mobiliteit / 2021-17165 zijn de locaties van de gereserveerde parkeerplaatsen voor e...
Geachte Gemeente Raalte, Graag ontvangen wij een rapportage van het onlangs uitgevoerde onderzoek door het onafhankelijk bureau over de 'gezondheidst...
Openbaarheid van bestuur won verzoek inzake opvragen WON
Antwoord van Gemeente Beverwijk aan B.A. van den Heuvel op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Hartelijk dank voor uw bericht. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Met vriendelijke groet, Gemeente Beverwijk
Geachte Gemeente Horst aan de Maas, Betreft: NL.IMRO.1507.SVULFTERHOEKONG-BP01 (WABO 2021-0431): Ontwerpbestemmingsplan Ulfterhoek ongenummerd Sevenu...
Subsidie duurzaamheid / duurzame energie / energiebesparende maatregelen
Antwoord van Gemeente Reusel-De Mierden aan Erik op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte heer Starmans, Hierbij onze brief, n.a.v. het verzoek. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, M.(Marcha...
afgegeven milieu vergunning Meiboom BV te Diessen
Antwoord van Gemeente Hilvarenbeek aan Sandra Janssen op .

In afwachting om gelabeld te worden.

U hebt uw account ingesteld voor #AccountCompanyName #. Wat u moet onthouden: Aanmeldingspagina: [1]https://equalit.sharefile.eu/ E-mail: [Woo #670...
Geachte heer/mevrouw de Bruin {} , Kortheidshalve verwijs ik u naar de bijlage.  Met vriendelijke groet, Abdelkader el Meziani Allround juridisc...
Rapportage(s) en documenten omtrent ziek gemelde Bomen te Uithoorn
Antwoord van Gemeente Uithoorn aan Conan de Bruin op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte heer/mevrouw de Bruin {} , Kortheidshalve verwijs ik u naar de bijlage.  Met vriendelijke groet, Abdelkader el Meziani Allround juridisc...
Zorgplicht als toezichthouder wegen gemeente Noordenveld in de Oosterduinen te Norg
Verzoek aan Gemeente Noordenveld door T. Jansen. Aantekening door T. Jansen op .

In afwachting van interne heroverweging.

Het Wob verzoek is afgerond. Het antwoord van de gemeente Noordenveld is :Beste heer Jansen, er zijn bij de gemeente geen stukken of correspondentie aa...
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Thi...
  Geachte heer / mevrouw,   Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw e-mail. Wij zullen u zo snel mogelijk informeren over de verwachte afhandeli...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Bunnik aan Liset Hamming op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Uw verificatiecode is 134444 - Negeer deze melding als de code niet door u is aangevraagd.