Bekijk en doorzoek de lijst met Wob- en Woo-verzoeken (page 19)

Ongeveer 697 Wob- en Woo-verzoeken gevonden

Beste mevrouw Hamming, Bijgaand treft u het besluit aan. Met vriendelijke groet, Adviseur Juridische Zaken Afdeling Ondersteuning Aan Wob-knop.nl...
Geachte mevrouw Hamming,   Kortheidshalve verwijs ik u naar de bijlage bij deze email   Met vriendelijke groet,   De behandelend ambtenaar....
Afgewezen via contactformulier Wob-Knop: 'De gemeente Ridderkerk heeft de digitale weg voor het indienen van Wob-verzoeken afgesloten. Uw verzoek zal d...
Beste mevrouw Hamming,   Bijgaand een brief van de gemeente Hattem omtrent uw ingediende Wob-verzoek.   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben...
Geachte mevrouw Hamming,   Graag verwijs ik u voor onze inhoudelijke reactie naar de bijlage.     Met vriendelijke groet,   J.K. Kuiper-v...
‎ Mevrouw L. Haming * Z008F6C878B * Uw kenmerk : ‎ Zaaknummer : Z20.008168 Uw brief van : ‎ 2 juni 2020 Documentnummer : D20.497632 Behandel...
Geachte mevrouw Hamming   Naar aanleiding van uw WOB-verzoek van 2 juni 2020 berichten wij u het volgende.   Er zijn twee stukken waarop gehei...
Nogmaals hierbij de stukken   Van: Madhar-Khealiram, FS (Fauzia) Verzonden: woensdag 1 juli 2020 12:17 Aan: 'request-48-13164983(@wob-knop.nl' O...
  Geachte mevrouw Liset Hamming,   In een email van 2 juni 2020 (zie onder deze antwoordmail) hebt onder andere bij de gemeente Middelburg een W...
Geachte mevrouw Hamming, In de bijlage treft u het besluit van burgemeester en wethouders van Maastricht aan inzake uw hierboven vermeld Wob verzoek....
Geachte mevrouw Hamming,   In antwoord op uw Wob-verzoek van 2 juni kan ik het volgende melden:   a. Op 31 januari 2018 hebben het college en d...
Geachte mevrouw Hamming, Naar aanleiding van uw verzoek van 2 juni jl. deel ik u het volgende mede. 1. Het toenmalige college van burgemeester en wet...
Geachte mevrouw Hamming, Op 3 juni 2020 ontvingen wij van u een e-mail. Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (verder: de Wob) vraagt u om...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Rucphen aan Liset Hamming op .

Gedeeltelijk succesvol.

Beste mevrouw Hamming, Op 2 juni jl. heeft u een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ingediend. Uw verzoek heeft betrekkin...
Geachte heer, mevrouw,   Op 2 juni 2020 ontvingen we uw Wob-verzoek inzake geheimhouding. In de bijgevoegde brief treft u nadere informatie aan o...
Zie de bijlage.   Met vriendelijke groet, Juridisch Medewerker 0228 352 352 [1][IMG] References Visible links 1. http://www.sed-organisati...
Zie de bijlage.   Met vriendelijke groet, Juridisch Medewerker 0228 360 100 [1][IMG] References Visible links 1. http://www.sed-organisati...
Zie de bijlage.   Met vriendelijke groet, Juridisch Medewerker 0228 510 111 [1][IMG] References Visible links 1. http://www.sed-organisati...
Geachte mevrouw Hamming, Bijgaan treft u een brief aan, naar aanleiding van uw ingediende Wob-verzoek van 2 juni 2020 via de Wob-Knop. Met vriendelij...
Geachte mevrouw Hamming,   Bijgaand het besluit op uw verzoek van 2 juni 2020.   Met vriendelijke groet,   Gemeente Hof van Twente    ...
Geachte mevrouw Hamming,   Graag verwijs ik u naar de bijlage. Omdat wij van u geen adresgegevens hebben, zijn wij genoodzaakt om bijgevoegde brie...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Rijswijk aan Liset Hamming op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte mevrouw Hamming,   Bijgaand mail ik u de beslissing om de termijn voor de reactie op uw Wob-verzoek te verdagen.   Met vriendelijke gr...
Geachte mevrouw Hamming,   U treft in de bijlage het besluit aan om uw verzoek buiten behandeling te stellen.   Met vriendelijke groet, name...
Uw verificatiecode is 380078.
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Zwolle aan Liset Hamming op .

Gedeeltelijk succesvol.

      De gemeente Zwolle beschouwt e-mail als volwaardig communicatiemiddel. Dit betekent dat u erop mag vertrouwen dat de inhoud van dit berich...