Bekijk en doorzoek de lijst met Wob- en Woo-verzoeken (page 20)

Ongeveer 697 Wob- en Woo-verzoeken gevonden

Beste mevrouw Hamming,   Op 2 juni ontvingen wij uw wob-verzoek via de mail vanuit de wob-knop. In de bijlage treft u ons besluit aan op uw verzoe...
Geachte mevrouw Hamming,   Met betrekking tot uw Wob-verzoek van 2 juni jongstleden met betrekking tot bovengenoemd onderwerp, geef ik u mee dat o...
Geachte mevrouw Hamming,   Op 2 juni 2020 ontvingen wij uw verzoek om informatie volgens de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit verzoek heeft...
Mevrouw L. Hamming Via WOB-knop Uw brief/kenmerk: Ons kenmerk: Inlichtingen bij: Doorkiesnummer: H. van Scheepen (0529) 48 83 88 Onderwerp:...
To: [Wob #295 e-mail] From: Gemeente Schagen <[mailadres]> U heeft een bericht ontvangen van de Gemeente Schagen. U ontvangt deze e-mail van de geme...
Geachte mevrouw Hamming {} , De stukken waar u om heeft verzocht zijn al eerder openbaar gemaakt. U ontvangt hierbij een afschrift van stukken. Te...
Geachte mevrouw Hamming,   Bijgaand het besluit op uw verzoek d.d. 2 juni 2020.  Met 3 bijlagen.     Met vriendelijke groet, Malu Hertzdahl...
  Geachte mevrouw Hamming,   Bijgaand treft u ons besluit aan op uw wob-verzoek van 2 juni 2020.   Met vriendelijke groet, GEMEENTE DORDREC...
Zie bijgevoegde brief -----Oorspronkelijk bericht----- Van: Liset Hamming [mailto:[Wob #347 e-mail]] Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 17:18 Aan: [Geme...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Roermond aan Liset Hamming op .

Termijn ruimschoots verstreken.

[1]Logo Gemeente Roermond Geachte mevrouw Hamming,   Hierbij doe ik u een reactie op uw Wob-verzoek toekomen.   Met vriendelijke groet,  ...
Beste mevrouw Hamming,   U ontvangt hierbij de reactie van de gemeente Sint Anthonis op uw  verzoek op basis van de Wob d.d. 3 juni 2020.   1....
  Met vriendelijke groet,   Gemeente Bronckhorst secretariaat         Aanwezig op: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Elderinkwe...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Urk aan Liset Hamming op .

Gedeeltelijk succesvol.

L.S.,   Bijgaand treft u ons besluit aan van uw Wob verzoek van 2 juni.   Met vriendelijk groet Gemeente Urk Verzoek om toezending documen...
eachte mevrouw Hamming,   Per e-mail van 2 juni heeft u een verzoek gedaan op grond van de Wob. Het is bij de gemeente Heiloo niet mogelijk om per...
Geachte mevrouw Hamming,   Per e-mail van 2 juni heeft u per e-mail een verzoek gedaan op grond van de Wob. Het is bij de gemeente Bergen niet mog...
Beste mevrouw Hamming,   Per email hebben wij op 2 juni 2020 van u een verzoek om informatie ontvangen, met een beroep op de Wet openbaarheid van...
  Geachte mevrouw Hamming,   Per e-mail van 2 juni heeft u een verzoek gedaan op grond van de Wob. Het is bij de gemeente Castricum niet mogelij...
Geachte mevrouw Hamming,   Per e-mail van 2 juni heeft u een verzoek gedaan op grond van de Wob. Het is bij de gemeente Uitgeest niet mogelijk om...
Groenplan landgoed Eikenburg Eindhoven
Antwoord van Gemeente Eindhoven aan FJAB Hoppenbrouwers op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte heer, mevrouw,   Hartelijk dank voor uw e-mail. Het bericht zal ter afhandeling worden doorgestuurd naar de behandelende afdeling/persoon....
Groenplan landgoed Eikenburg Eindhoven
Antwoord van Gemeente Eindhoven aan FJAB Hoppenbrouwers op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte heer, mevrouw,   Hartelijk dank voor uw e-mail. Het bericht zal ter afhandeling worden doorgestuurd naar de behandelende afdeling/persoon....
Geachte mevrouw Hamming, Op 2 juni stuurde u ons een e-mail met als onderwerp Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documen...
Geachte mevrouw Hamming, In de bijlage treft u ons besluit aan. Met vriendelijke groet, Gemeente Westerwolde
Geachte mevrouw Hamming,   Graag verwijs ik u naar de bijlage.   Met vriendelijke groet,   Sam Davids Juridisch adviseur Gemeente Gouda...
Geachte heer/mevrouw,   Hierbij ontvangt u brief U20.005015.   Met vriendelijke groet,   Klantenservice gemeente Súdwest-Fryslân     [1...
Bericht van ZIVVER [1]ZIVVER logo   Deze eenmalige code kun je gebruiken om de beveiligde email met onderwerp "Zaaknr: Z/043204 Briefnr: AU/058571 ve...