Bekijk en doorzoek de lijst met Wob- en Woo-verzoeken (page 4)

Ongeveer 697 Wob- en Woo-verzoeken gevonden

Geachte heer/mevrouw,   U heeft op 16 mei 2022 een verzoek in het kader van de Openbaarheid van bestuur ingediend. In de bijlage vind u onze react...
Controle rapporten van de gemeente
Antwoord van Gemeente Eersel aan Sandra Janssen op .

Succesvol.

Geachte heer/mevrouw,   U heeft op 16 mei 2022 een verzoek in het kader van de Openbaarheid van bestuur ingediend. In de bijlage vind u onze react...
Participatie betreffende 'Visie De Buitenzomerlanden' in de voormalige gemeente Binnenmaas
Dien een bezwaarschrift in bij Gemeente Hoeksche Waard door Mireille Louwerens op .

In afwachting van interne heroverweging.

Geachte Gemeente Hoeksche Waard, Onderstaand bericht heb ik ontvangen, kan mij hier een reactie op gegeven worden? ---------------------------------...
Geachte Gemeente Teylingen, Er lijkt geen eind te komen aan de slapstick over de twee extra tennisbanen die ooit door het gemeentebestuur aan STV zij...
Beste heer/mevrouw,   Momenteel ben ik niet aanwezig. Maandag 11-7 ben ik er weer. Dan zal ik uw email beantwoorden. Voor dringende zaken kunt u b...
Geachte Gemeente Apeldoorn, In 2020 is de APV gemeente Apeldoorn artikel 2:11 lid 3 aangepast. Wilt u de documenten met overwegingen en motivatie da...
Geachte Gemeente Apeldoorn, Betreft: Woo-verzoek BEOORDELINGSFORMULIER AANVRAAG OMGEVINGSFORMULIER UITRIT van Afdeling Omgevingsadvies en Vergunningen...
Elektrisch opladen auto: gewijzigde locatie gereserveerde parkeerplaatsen
Verzoek verzonden aan Gemeente Maastricht door ELemaire op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte Gemeente Maastricht, In het Gemeentelijk Besluit Ruimte/ Mobiliteit / 2021-17165 zijn de locaties van de gereserveerde parkeerplaatsen voor e...
Geachte Gemeente Raalte, Graag ontvangen wij een rapportage van het onlangs uitgevoerde onderzoek door het onafhankelijk bureau over de 'gezondheidst...
Openbaarheid van bestuur won verzoek inzake opvragen WON
Antwoord van Gemeente Beverwijk aan B.A. van den Heuvel op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Hartelijk dank voor uw bericht. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Met vriendelijke groet, Gemeente Beverwijk
Geachte Gemeente Horst aan de Maas, Betreft: NL.IMRO.1507.SVULFTERHOEKONG-BP01 (WABO 2021-0431): Ontwerpbestemmingsplan Ulfterhoek ongenummerd Sevenu...
Subsidie duurzaamheid / duurzame energie / energiebesparende maatregelen
Antwoord van Gemeente Reusel-De Mierden aan Erik op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte heer Starmans, Hierbij onze brief, n.a.v. het verzoek. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, M.(Marcha...
U hebt uw account ingesteld voor #AccountCompanyName #. Wat u moet onthouden: Aanmeldingspagina: [1]https://equalit.sharefile.eu/ E-mail: [Woo #670...
Geachte heer/mevrouw de Bruin {} , Kortheidshalve verwijs ik u naar de bijlage.  Met vriendelijke groet, Abdelkader el Meziani Allround juridisc...
Rapportage(s) en documenten omtrent ziek gemelde Bomen te Uithoorn
Antwoord van Gemeente Uithoorn aan Conan de Bruin op .

In afwachting van verduidelijking.

Geachte heer/mevrouw de Bruin {} , Kortheidshalve verwijs ik u naar de bijlage.  Met vriendelijke groet, Abdelkader el Meziani Allround juridisc...
Zorgplicht als toezichthouder wegen gemeente Noordenveld in de Oosterduinen te Norg
Verzoek aan Gemeente Noordenveld door T. Jansen. Aantekening door T. Jansen op .

In afwachting van interne heroverweging.

Het Wob verzoek is afgerond. Het antwoord van de gemeente Noordenveld is :Beste heer Jansen, er zijn bij de gemeente geen stukken of correspondentie aa...
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Thi...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Texel aan Liset Hamming op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Uw verificatiecode is 411054.
Verzoek Woo Molenstraat 203a Valkenswaard
Antwoord van Gemeente Valkenswaard aan groen en heem valkenswaard e.o op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte heer / mevrouw,     Wij hebben uw e-mail in goede orde ontvangen en zullen deze zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.     Met vrie...
Onderzoek Ferm Werk 2020
Antwoord van Gemeente Woerden aan Hester Ramaker op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte mevrouw Ramaker,   Bijgaand stuur ik u het besluit op uw Wob-verzoek. Naar de inhoud hiervan verwijs ik u kortheidshalve.   Met vriend...
Mediatorgegevens
Antwoord van Gemeente De Fryske Marren aan H.Kok op .

In afwachting om gelabeld te worden.

[1]Gemeente De Fryske Marren   Beste meneer, mevrouw Kok-van Suchtelen van de Haare, Bedankt voor uw bericht. Een collega neemt uw vraag in beh...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Bloemendaal aan Liset Hamming op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Uw verificatiecode is 334647. Als u geen code aangevraagd heeft, dan kunt u dit bericht negeren.
Stoeptegels asten
Antwoord van Gemeente Asten aan harriette tinnemans op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Zie bijlage   Gemeente Asten   Koningsplein 3, 5721 GJ  Asten Postbus 290, 5720 AG  Asten T ‑ (0493) 671 212 F ‑ (0493) 671 213 E ‑ [mailadre...
Vertrouwenspersoon
Antwoord van Gemeente De Fryske Marren aan H.Kok op .

Afgewezen

[1]Gemeente De Fryske Marren Geachte heer Kok - van Suchtelen van de Haare, Via de mail hebben wij uw onderstaand verzoek op grond van de Wet open...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Montfoort aan Liset Hamming op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Uw verificatiecode is 903272.