Bekijk en doorzoek de lijst met Wob- en Woo-verzoeken (page 7)

Ongeveer 697 Wob- en Woo-verzoeken gevonden

Overlast
Verzoek verzonden aan Gemeente Elburg door Karin van unen op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte Gemeente Elburg, Enige tijd geleden kwam een meneer van handhaving bij mij in de winkel met een klacht over onze rekken die in de steeg staan...
Slechte middenweg
Een follow-up bericht werd verstuurd aan Gemeente Noordenveld door T. Jansen op .

Via de post afgerond.

Geachte Jaap Zwiers, We hebben een goed telefonisch gesprek met elkaar gehad. U heeft de de papieren per post naar mij opgestuurd. Jammer genoeg wa...
Geachte heer/ mevrouw S. Donga,   In uw mail van 9 november 2021, verzocht u op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om inzage te verle...
Beste heer / mevrouw,    Hartelijk dank voor uw e-mail. Wij sturen deze door naar een van onze medewerkers.     Bij onduidelijkheden, opmerkin...
Info Vloetbeltverbinding / randweg Borne
Verzoek verzonden aan Gemeente Almelo door Rene Nollen op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte Gemeente Almelo, Vriendelijk verzoeken wij u om alle correspondentie en interne communicatie, alsmede email en whatsapp inzake besluiten, rap...
Communicatie 'initiatiefnemers' mbt natuurpoort Hoessenbosch
Antwoord van Gemeente Oss aan Martijn Tonies op .

In afwachting om gelabeld te worden.

    Geachte heer Tonies,   Naar aanleiding van uw bericht van maandag 22 november 2021 hierbij onze reactie.   Met vriendelijke groet,  ...
Vloetbeltverbinding / Rondweg Borne
Antwoord van Gemeente Almelo aan Rene Nollen op .

Termijn ruimschoots verstreken.

    Met vriendelijke groet,   Klantcontact Centrum Team Centrale Registratie [1]Beschrijving: cid:766383907@15022013-08B4 Bezoekadres: Ha...
Extra financiële middelen tbv de ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur 2020 en 2021
Een follow-up bericht werd verstuurd aan Gemeente Heemskerk door Luchtoorlogmuseum Fort Veldhuis op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte Gemeente Heemskerk, Wij krijgen bericht dat het antwoord op ons Wob-verzoek inzake "extra financiele middelen tbv de ondersteuning van de lok...
Informatieverzoek schade Valuwsedijk 10 te Cuijk 00043263
Antwoord van Gemeente Cuijk aan Karin van Beugen op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte mevrouw Van Beugen,   Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw e-mailbericht van zondag 31 oktober 2021. Uw bericht is ingekomen op 1 no...
Procedure toekenning vergunning loods en dubbele berging Langebuurt 7 Uitgeest
Antwoord van Gemeente Uitgeest aan Patrick Boekhout op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte heer Boekhout, U heeft deze mail naar Bestuursondersteuning gestuurd. Wij gaan niet over de WOB verzoeken. We hebben uw verzoek net zoals uw v...
vergunningen Libema/Camping het Dierenbos
Antwoord van Gemeente s-Hertogenbosch aan M.Starreveld op .

Gedeeltelijk succesvol.

Hieronder vindt u de bijlage(n) bij deze mail, deze zijn verstuurd via FileCap. U kunt ze veilig downloaden door op onderstaande link te klikken. Let...
Procedure toekenning vergunning loods en dubbele berging Langebuurt 7 Uitgeest
Een follow-up bericht werd verstuurd aan Gemeente Uitgeest door Patrick Boekhout op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte Gemeente Uitgeest, Helaas hebben wij nog geen informatie mogen ontvangen. Bovendien is de beslistermijn op deze vergunning met 6 weken uitges...
Uw bericht kan nu met de volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden: reactie op verzoek vanuit regio RIB 041 Bijlage Prestatieafspraken 2021 20...
Verzoek WOB demonstratie 27 juni 2020 en 17 januari 2021
Antwoord van Gemeente Amsterdam aan M. Ooijen op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte heer, mevrouw, De bestandszending n°72239 is verlopen en kan niet meer worden gedownload. Hoogachtend, FileSender Vertaal deze e-mail :...
Procedure toekenning vergunning loods Langebuurt 7 in Uitgeest
Verzoek verzonden aan Gemeente Uitgeest door Patrick Boekhout op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte Gemeente Uitgeest, Wij en onze buren onderzoeken de procedure rondom de vergunging WABO 2001621 en WABO 2101414. Er is een verschil tussen...
Geen reactie op 4 maal melding openbare-ruimte!
Antwoord van Gemeente Eindhoven aan Gerard Broeders op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte heer, mevrouw,   Hartelijk dank voor uw e-mail. Het bericht zal ter afhandeling worden doorgestuurd naar de behandelende afdeling/persoon....
Geen reactie op 4 maal melding openbare-ruimte!
Antwoord van Gemeente Eindhoven aan Gerard Broeders op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte heer, mevrouw,   Hartelijk dank voor uw e-mail. Het bericht zal ter afhandeling worden doorgestuurd naar de behandelende afdeling/persoon....
Geen reactie op 4 maal melding openbare-ruimte!
Antwoord van Gemeente Eindhoven aan Gerard Broeders op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte heer, mevrouw,   Hartelijk dank voor uw e-mail. Het bericht zal ter afhandeling worden doorgestuurd naar de behandelende afdeling/persoon....
Alle documentatie, informatie en besluitvorming inzake bouw woontorens Bad locatie
Verzoek verzonden aan Gemeente s-Hertogenbosch door Ad Arens op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte Gemeente s-Hertogenbosch, hierbij doe ik het Wob-verzoek om toezending alle tot op heden voorhanden documentatie, informatie en besluitvormin...
Beste afzender, In verband met mijn afwezigheid kan ik mijn mail niet lezen. Voor de volgende vragen kunt u contact opnemen met 1. BAG  [mailadre...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Amsterdam aan Liset Hamming op .

In afwachting om gelabeld te worden.

[1]Gemeente Amsterdam Geachte Wob-verzoeker, De Rekenkamer Amsterdam voert het onderzoek Openbaar maken van overheidsinformatie uit. Daarbij onder...
Herstructurering Klein Oisterwijk
Antwoord van Gemeente Oisterwijk aan Ingrid van Rooij op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Werkt dit email adres? [1]Website Omroepbrabant Wim Heesterbeek​ Researchredacteur [2][mailadres] [3]06 - 51109811 Omroep Brabant   |   Science ...
Beste F Savelkouls,   Ik heb u op 14 september abusievelijk het verkeerde rapport doorgestuurd. In de bijlage het juiste rapport van Vermeulen Boo...
Geachte heer/ mevrouw,   De indiener van het wob verzoek heeft per e-mail van 16 september 2021, deze ingetrokken.   Met vriendelijke groet,...
Wob-verzoek Kernboodschap commissiedebat Tata Steel IJmond gemeenten
Verzoek verzonden aan Gemeente Beverwijk door Aambeek op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geacht College van B&W van de gemeente Beverwijk, Middels dit schrijven verzoek ik u op grond van de Wob om alle documenten welke ten grondslag ligge...