Bekijk en doorzoek de lijst met Wob- en Woo-verzoeken

  

Ongeveer 206 Wob- en Woo-verzoeken gevonden

Geachte mevrouw Van Kalkeren, 1 november 2022 stuurde u de gemeente een e-mail. U vraagt in uw bericht of de gemeente aanvullende regels heeft opges...
Op het moment ben ik afwezig. Maandag ben ik weer bereikbaar.  Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met mijn collega's via 040 26 31 631.  ...
Geachte mevrouw Van Kalkeren, Bijgaand ontvangt u reactie op uw verzoek informatie inzake regels sekswerk in de gemeente Nuenen. Wanneer u deze e-...
Beste mevrouw Van Kalkeren, De regelgeving voor sekswerk staat inderdaad in onze APV. Daarnaast hebben wij regionaal prostitutiebeleid. Dit beleid is...
Beste mevrouw, In de bijlage onze reactie op uw verzoek. Met vriendelijke groet, Gemeente Brunssum [1]enter image description here De inhoud...
Beste Sinsia van Kalkeren, U heeft ons de vraag gesteld of er bij de gemeente Vijfheerenlanden aanvullend beleid is voor sekswerk. De geldende regels...
Beste mevrouw van Kalkeren, Nee wij kijken vooral naar de APV. Omdat dit binnen onze gemeente wel een schaarse vergunning is, verlenen wij deze voor 2...
Beste mevrouw van Kalkeren, Hierbij doe ik u in de bijlage het antwoord op uw Woo-verzoek met referentie aanvullingen op de APV met betrekking tot s...
Geachte mevrouw Van Kalkeren,   Wij hebben, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van onze APV staat, geen aanvullende regels omtrent sekswerk.   Met v...
Geachte mevrouw Van Kalkeren,   In aanvulling op het mailtje van mijn collega Sjouke van der Meulen d.d. 7 november ontvangt u hierbij nog wat ext...
Geachte mw. Van Kalkeren, Naar aanleiding van onderstaande email kan ik berichten dat er naast de regels uit de APV in de gemeente Gulpen-Wittem geen a...
Geachte mevrouw van Kalkeren, Naast de regels uit de APV gelden er in de gemeente Borne geen aanvullende regels omtrent sekswerk. Hartelijke groeten...
Geachte mevrouw Van Kalkeren,   Op 1 november 2022 hebt u een e-mail gestuurd naar de gemeente Haarlemmermeer. U wilt graag weten welke wetgeving...
Geachte van Kalkeren,   Hierbij ontvangt uw het WOO-besluit.   Hebt u vragen dan kunt u contact met mij opnemen. Ik ben van maandag tot en met...
Geachte van Kalkeren,   Hierbij ontvangt uw het WOO-besluit.   Hebt u vragen dan kunt u contact met mij opnemen. Ik ben van maandag tot en met...
Geachte van Kalkeren,   Hierbij ontvangt uw het WOO-besluit.   Hebt u vragen dan kunt u contact met mij opnemen. Ik ben van maandag tot en met...
Geachte mevrouw van Kalkeren, De gemeente Dronten heeft, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV, in besluit 9 van het Uitvoeringsbesluit Algemene p...
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Antwoord van Gemeente Wassenaar aan Sinsia van Kalkeren op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte mevrouw Van Kalkeren, Wij hebben uw vraag neergelegd bij de betreffende vakafdeling. Wij hebben geen andere regels dan hetgeen in de APV staat...
[1]Logo Gemeente Roermond Beste Sinsia van Kalkeren,   De regels omtrent sekswerk staan vermeld in Hoofdstuk 3 van de Algemene plaatselijke vero...
Geachte mevrouw Van Kalkeren,   Bijgaand treft u de beantwoording van uw vraag over aanvullende beleid / aanvullende regels ten aanzien van sekswe...
Beste mevrouw van Kalkeren,   De gemeente Voorst heeft naast de bepalingen in de APV geen apart beleid omtrent sekswerk opgesteld.   We hebben...
Geachte heer, mevrouw Van Kalkeren, Uw verzoek is 1 november jl bij ons ontvangen. Op 8 november hebben wij u een ontvangstbevestiging gestuurd. Ons k...
Geachte heer, mevrouw, Binnen de gemeente Stein zijn geen separate beleidsregels opgesteld ten aanzien van sekswerk. Wel is in het bestemmingsplan g...
Geachte mevrouw Van Kalkeren,   Hierbij ons besluit op uw Woo-verzoek. Met vriendelijke groet, Alexander de Lange Functioneel beheerder Djuma...
Geachte mevrouw Van Kalkeren,   Naar aanleiding van uw onderstaande verzoek laten wij u weten dat de gemeente Doesburg  geen aanvullende regels heef...