Bekijk en doorzoek de lijst met Wob- en Woo-verzoeken (page 2)

  

Ongeveer 254 Wob- en Woo-verzoeken gevonden

Geachte heer Verbruggen. U vraagt waarom er verschil is tussen de aantallen boetes dat de gemeente en het CJIB aan u heeft doorgegeven. Het aantal va...
Alle stukken van de afgelopen 15 jaar betreffende deze persoon
Antwoord van Gemeente Noordenveld aan T. Jansen op .

Gedeeltelijk succesvol.

Hartelijk dank voor uw bericht, uw e-mail is goed ontvangen. Dit is een automatische reactie. Wij zullen ervoor zorgen dat uw bericht naar de juiste...
Woo-verzoek raamovereenkomst Aldi-vestiging Blokhoeve
Antwoord van Gemeente Nieuwegein aan Maarten Venderbosch op .

Gedeeltelijk succesvol.

Geachte heer Venderbosch,   In de bijlagen treft u het besluit op het door u ingediende verzoek op grond van de Wet open overheid.   Met vrien...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Texel aan Liset Hamming op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Uw verificatiecode is 526710.
Pand Molenplein 1
Antwoord van Gemeente Westerwolde aan Peter op .

Succesvol.

Geachte heer, In de bijlage treft u onze brief aan waarin wij om aanvullende gegevens vragen. Met vriendelijke groet, Juridisch medewerker Gemeente...
Telgegevens evaluatie Ziendeweg
Antwoord van Gemeente Alphen aan den Rijn aan Vereniging Eymbert op .

Succesvol.

  Dit is een automatische ontvangstbevestiging, u kunt deze e-mail niet beantwoorden.     Geachte mevrouw, heer, Wij hebben uw bericht ontva...
      Geachte mevrouw Van Kalkeren,     Naar aanleiding van uw verzoek om informatie sturen wij u de bijgevoegde bijlagen ter kennisname t...
Beste mevrouw Van Kalkeren, Door persoonlijke omstandigheden is het helaas niet gelukt om eerder te reageren, waarvoor mijn excuses. Naar aanleiding...
Geachte mevrouw Van Kalkeren,   In de bijlagen bij deze e-mail vindt u het besluit op uw Woo-verzoek en de bijbehorende openbare documenten (ZIP)....
Goedemorgen Sinsia,   Dank voor je bericht. Nee, naast de regels uit de APV hebben wij vanuit onze gemeente geen aanvullende regels omtrent sekswe...
Geachte mevrouw Van Kalkeren,   In de bijlage vindt u een reactie op uw verzoek omtrent aanvullend beleid Sekswerk.   Met vriendelijke groet,...
Goedemiddag mevrouw Kalkeren,   In antwoord op uw vraag of wij aanvullend beleid hebben, naast onze APV, betreffende sekswerkers kan ik u vertelle...
Geachte mevrouw Van Kalkeren,   Bijgaand de reactie op uw Woo-verzoek en de aanvullende regels waarom u verzocht heeft.   Met vriendelijke gro...
Geachte mevrouw Van Kalkeren, 1 november 2022 stuurde u de gemeente een e-mail. U vraagt in uw bericht of de gemeente aanvullende regels heeft opges...
Op het moment ben ik afwezig. Maandag ben ik weer bereikbaar.  Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met mijn collega's via 040 26 31 631.  ...
Geachte mevrouw Van Kalkeren, Bijgaand ontvangt u reactie op uw verzoek informatie inzake regels sekswerk in de gemeente Nuenen. Wanneer u deze e-...
Beste mevrouw Van Kalkeren, De regelgeving voor sekswerk staat inderdaad in onze APV. Daarnaast hebben wij regionaal prostitutiebeleid. Dit beleid is...
Beste mevrouw, In de bijlage onze reactie op uw verzoek. Met vriendelijke groet, Gemeente Brunssum [1]enter image description here De inhoud...
Beste Sinsia van Kalkeren, U heeft ons de vraag gesteld of er bij de gemeente Vijfheerenlanden aanvullend beleid is voor sekswerk. De geldende regels...
Geachte mevrouw van Kalkeren, Op 2 november 2022 hebben onderstaand Woo-verzoek ontvangen. Na navraag bij de betrokkene ambtenaren blijkt dat er buite...
Beste mevrouw van Kalkeren, Nee wij kijken vooral naar de APV. Omdat dit binnen onze gemeente wel een schaarse vergunning is, verlenen wij deze voor 2...
Beste mevrouw van Kalkeren, Aanvullend op de APV hebben wij geen extra regels omtrent sekswerk in de gemeente Wijdemeren. Ik hoop uw vraag zo voldoend...
Beste mevrouw van Kalkeren, Hierbij doe ik u in de bijlage het antwoord op uw Woo-verzoek met referentie aanvullingen op de APV met betrekking tot s...
Geachte mevrouw Van Kalkeren,   Wij hebben, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van onze APV staat, geen aanvullende regels omtrent sekswerk.   Met v...
Geachte mevrouw Van Kalkeren,   In aanvulling op het mailtje van mijn collega Sjouke van der Meulen d.d. 7 november ontvangt u hierbij nog wat ext...