Bekijk en doorzoek de lijst met Wob- en Woo-verzoeken (page 3)

  

Ongeveer 256 Wob- en Woo-verzoeken gevonden

Geachte mevrouw Van Kalkeren,   Wij hebben, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van onze APV staat, geen aanvullende regels omtrent sekswerk.   Met v...
Geachte mevrouw Van Kalkeren,   In aanvulling op het mailtje van mijn collega Sjouke van der Meulen d.d. 7 november ontvangt u hierbij nog wat ext...
Geachte mw. Van Kalkeren, Naar aanleiding van onderstaande email kan ik berichten dat er naast de regels uit de APV in de gemeente Gulpen-Wittem geen a...
Geachte mevrouw van Kalkeren, Naast de regels uit de APV gelden er in de gemeente Borne geen aanvullende regels omtrent sekswerk. Hartelijke groeten...
Geachte mevrouw Van Kalkeren,   In de bijlage treft u aan het antwoord op uw informatieverzoek van 1 november 2022. Graag verwijs ik naar de inhou...
Geachte mevrouw Van Kalkeren,   Op 1 november 2022 hebt u een e-mail gestuurd naar de gemeente Haarlemmermeer. U wilt graag weten welke wetgeving...
Geachte van Kalkeren,   Hierbij ontvangt uw het WOO-besluit.   Hebt u vragen dan kunt u contact met mij opnemen. Ik ben van maandag tot en met...
Geachte van Kalkeren,   Hierbij ontvangt uw het WOO-besluit.   Hebt u vragen dan kunt u contact met mij opnemen. Ik ben van maandag tot en met...
Geachte van Kalkeren,   Hierbij ontvangt uw het WOO-besluit.   Hebt u vragen dan kunt u contact met mij opnemen. Ik ben van maandag tot en met...
Geachte mevrouw Van Kalkeren, Wij hebben als gemeente Wijk bij Duurstede geen nadere regels opgesteld. In het vervolg kunt u deze informatie ook via o...
Geachte mevrouw van Kalkeren, De gemeente Dronten heeft, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV, in besluit 9 van het Uitvoeringsbesluit Algemene p...
Geachte mevrouw Van Kalkeren, Wij hebben uw vraag neergelegd bij de betreffende vakafdeling. Wij hebben geen andere regels dan hetgeen in de APV staat...
[1]Logo Gemeente Roermond Beste Sinsia van Kalkeren,   De regels omtrent sekswerk staan vermeld in Hoofdstuk 3 van de Algemene plaatselijke vero...
Geachte mevrouw Van Kalkeren,   Bijgaand treft u de beantwoording van uw vraag over aanvullende beleid / aanvullende regels ten aanzien van sekswe...
Beste mevrouw van Kalkeren,   De gemeente Voorst heeft naast de bepalingen in de APV geen apart beleid omtrent sekswerk opgesteld.   We hebben...
Geachte mevrouw van Kalkeren,   Op dinsdag 1 november hebben wij van u een e-mail ontvangen met de vraag of er bij de gemeente Purmerend nog aanvu...
Geachte heer, mevrouw Van Kalkeren, Uw verzoek is 1 november jl bij ons ontvangen. Op 8 november hebben wij u een ontvangstbevestiging gestuurd. Ons k...
Geachte heer, mevrouw, Binnen de gemeente Stein zijn geen separate beleidsregels opgesteld ten aanzien van sekswerk. Wel is in het bestemmingsplan g...
Geachte mevrouw Van Kalkeren,   Hierbij ons besluit op uw Woo-verzoek. Met vriendelijke groet, Alexander de Lange Functioneel beheerder Djuma...
Geachte mevrouw Van Kalkeren,   Naar aanleiding van uw onderstaande verzoek laten wij u weten dat de gemeente Doesburg  geen aanvullende regels heef...
Beste Sinsia van Kalkeren,   In de bijlage vindt u ons besluit omtrent uw Woo-verzoek inzake aanvullende regels omtrent sekswerk.   Als u nog...
Geachte mevrouw Van Kalkeren, Op 1 november jl. heeft u ons een e-mail gestuurd. In uw e-mail verzoekt u ons aan te geven of er, naast hetgeen in hoo...
Geachte mevrouw Van Kalkeren, Voor Aa en Hunze geldt op dit moment nog hetgeen in de APV staat benoemd. In Drenthe loopt wel een traject om te kijken...
Beste mevrouw Van Kalkeren,   De gemeente Duiven heeft een prostitutiebeleid. Dat treft u bijgaand aan. Met vriendelijke groet, Renzo Willemsen A...
  Beste mevrouw Van Kalkeren,   De gemeente Westervoort heeft een prostitutiebeleid. Dat treft u bijgaand aan. Met vriendelijke groet, Renzo Wil...