Bekijk en doorzoek de lijst met Wob- en Woo-verzoeken (page 3)

  

Ongeveer 233 Wob- en Woo-verzoeken gevonden

  Beste mevrouw Van Kalkeren,   De gemeente Westervoort heeft een prostitutiebeleid. Dat treft u bijgaand aan. Met vriendelijke groet, Renzo Wil...
Besluiten uitoefening demonstratierecht abortuskliniek
Antwoord van Gemeente Enschede aan Noor op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Goedemiddag, We hebben uw adresgegevens nodig om alles goed te registreren in ons postregistratiesysteem, anders wordt uw mail niet behandeld. Postre...
Geachte mevrouw Van Kalkeren, Op 1 november jl. ontvingen wij via Woo-knop.nl uw verzoek op grond van de Wet open overheid inzake regels over sekswer...
Geachte mevrouw Van Kalkeren, De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft geen aanvullende regels omtrent sekswerk naast de regels uit de APV. Hopelijk he...
Woo-verzoek heroverweging Windpark Goyerbrug
Antwoord van Gemeente Houten aan Maarten Venderbosch op .

Gedeeltelijk succesvol.

Bericht van Gemeente Houten [1]Zivver logo   Verificatiecode voor het veilige bericht met het onderwerp: Woo-besluit gemeente Houten 461055 Wat a...
Beste heer, mevrouw, Op 1 november 2022 heeft u een verzoek gestuurd in het kader van de Wet open overheid. U vraagt in dit verzoek om aanvullende re...
Beste mevrouw van Kalkeren, Naast artikel 3 in onze APV zijn er geen andere of aanvullende regels vastgesteld omtrent sekswerk. Ik ga er vanuit uw vraa...
  Geachte mevrouw Van Kalkeren,   Op 1 november 2022 ontvingen we uw verzoek met een beroep op de Wet open overheid inzake sekswerk in Enschede....
Geachte mevrouw van Kalkeren,   Op 2-11-2022 hebben wij uw verzoek van 1-11-2022 om in formatie ontvangen. U vraagt of er naast de regels uit hoof...
Beste Sinsia van Kalkeren, Wij hebben geen aanvullende regels naast de APV. Met vriendelijke groet, Yorick Versteeg Adviseur crisisbeheersing & mede...
Geachte mevrouw van Kalkeren,   Uw verzoek om informatie m.b.t. artikel 3 APV heb ik in goede orde ontvangen. Wij hebben naast genoemd artikel i...
Geachte mevrouw Van Kalkeren, Wij hebben op 2 november 2022, gedateerd 1 november 2022, uw verzoek ontvangen waarin u beroep doet op de Wet open over...
Beste mevrouw Van Kalkeren,   In antwoord op uw onderstaande mail deel ik u mee dat de gemeente Winterswijk geen aanvullende regels op hoofdstuk 3...
Geachte mevrouw van Kalkeren, Voor de reactie op uw Woo-verzoek verwijs ik u naar de brief in de bijlage. Met vriendelijke groet, Judith Moet Juridi...
Geachte mevrouw Van Kalkeren, Beste Sinsia, Bijgevoegd het huidige prostitutiebeleid wat in Assen geldt. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnfo...
Beste mevrouw van Kalkeren,   Ik stuur u deze e-mail naar aanleiding van uw Woo-verzoek. Vanuit de vakafdeling is er geantwoord dat dit het enige...
  Geachte mevrouw Van Kalkeren,   Op 01 november 2022 hebben wij uw e-mail met uw verzoek op grond van de Wet open overheid (hierna: Woo) ontvan...
Beste mevrouw van Kalkeren, Wij hebben naast de bepalingen in hoofdstuk 3 van de APV geen aanvullende regels m.b.t sekswerk. Met vriendelijke groet...
De gemeente Elburg heeft geen aanvullende regels Met vriendelijke groet,   Arjan Bruijnes Beleidsmedewerker Openbare Orde & Veiligheid Adviseur Cr...
Geachte mevrouw van Kalkeren,   In hoofdstuk 3 Algemene Plaatselijke Verordening Alphen aan den Rijn 2014 zijn inderdaad de regels opgenomen over...
Beste mevrouw Van Kalkeren,   Bedankt voor uw bericht.   Prostitutiebeleid Naast hoofdstuk 3 van de APV waarin de regels en voorwaarden met...
Beste mevrouw van Kalkeren U heeft ons de vraag gesteld of wij naast de regels van onze Algemene Plaatselijke Verordening (APV), nog aanvullende reg...
Geachte mevrouw van Kalkeren, beste Sinsia, De gemeente Eijsden-Margraten hanteert alleen de regels uit de APV, dus geen aanvullende regels. Met vrie...
Dag Sinsia, Dank voor je bericht. Hieronder de reactie vanuit de gemeente Leiden: Voor wat betreft seksinrichtingen is de regelgeving in H. 3 van de...
Goedemorgen mevrouw Van Kalkeren (beste Sinsia),   Op 1 november 2022 ontvingen wij uw 'Verzoek in het kader van de Openbaarheid van bestuur inzak...