Bekijk en doorzoek de lijst met Wob- en Woo-verzoeken (page 4)

  

Ongeveer 251 Wob- en Woo-verzoeken gevonden

  Geachte mevrouw Van Kalkeren,   Op 1 november 2022 ontvingen we uw verzoek met een beroep op de Wet open overheid inzake sekswerk in Enschede....
Geachte mevrouw van Kalkeren,   Op 2-11-2022 hebben wij uw verzoek van 1-11-2022 om in formatie ontvangen. U vraagt of er naast de regels uit hoof...
Beste Sinsia van Kalkeren, Wij hebben geen aanvullende regels naast de APV. Met vriendelijke groet, Yorick Versteeg Adviseur crisisbeheersing & mede...
Geachte mevrouw van Kalkeren,   Uw verzoek om informatie m.b.t. artikel 3 APV heb ik in goede orde ontvangen. Wij hebben naast genoemd artikel i...
Geachte mevrouw Van Kalkeren, Wij hebben op 2 november 2022, gedateerd 1 november 2022, uw verzoek ontvangen waarin u beroep doet op de Wet open over...
Beste mevrouw Van Kalkeren,   In antwoord op uw onderstaande mail deel ik u mee dat de gemeente Winterswijk geen aanvullende regels op hoofdstuk 3...
Geachte mevrouw van Kalkeren, Voor de reactie op uw Woo-verzoek verwijs ik u naar de brief in de bijlage. Met vriendelijke groet, Judith Moet Juridi...
Geachte mevrouw Van Kalkeren, Beste Sinsia, Bijgevoegd het huidige prostitutiebeleid wat in Assen geldt. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnfo...
Beste mevrouw van Kalkeren,   Ik stuur u deze e-mail naar aanleiding van uw Woo-verzoek. Vanuit de vakafdeling is er geantwoord dat dit het enige...
  Geachte mevrouw Van Kalkeren,   Op 01 november 2022 hebben wij uw e-mail met uw verzoek op grond van de Wet open overheid (hierna: Woo) ontvan...
Beste mevrouw van Kalkeren, Wij hebben naast de bepalingen in hoofdstuk 3 van de APV geen aanvullende regels m.b.t sekswerk. Met vriendelijke groet...
De gemeente Elburg heeft geen aanvullende regels Met vriendelijke groet,   [naam] Beleidsmedewerker Openbare Orde & Veiligheid Adviseur Crisisbehe...
Geachte mevrouw van Kalkeren,   In hoofdstuk 3 Algemene Plaatselijke Verordening Alphen aan den Rijn 2014 zijn inderdaad de regels opgenomen over...
Beste mevrouw Van Kalkeren,   Bedankt voor uw bericht.   Prostitutiebeleid Naast hoofdstuk 3 van de APV waarin de regels en voorwaarden met...
Beste mevrouw van Kalkeren U heeft ons de vraag gesteld of wij naast de regels van onze Algemene Plaatselijke Verordening (APV), nog aanvullende reg...
Geachte mevrouw van Kalkeren, beste Sinsia, De gemeente Eijsden-Margraten hanteert alleen de regels uit de APV, dus geen aanvullende regels. Met vrie...
Dag Sinsia, Dank voor je bericht. Hieronder de reactie vanuit de gemeente Leiden: Voor wat betreft seksinrichtingen is de regelgeving in H. 3 van de...
Goedemorgen mevrouw Van Kalkeren (beste Sinsia),   Op 1 november 2022 ontvingen wij uw 'Verzoek in het kader van de Openbaarheid van bestuur inzak...
Geachte mevrouw Van Kalkeren,   U heeft gevraagd of de gemeente Alblasserdam naast de Apv nog aanvullende regels heeft over sekswerk.   Zoals...
Goedemorgen, Op dinsdag 1 november 2022 heeft u ons onderstaande mail gestuurd. Binnen de gemeente Ooststellingwerf zijn er geen aanvullende regels n...
Geachte mevrouw Van Kalkeren, Naast hoofdstuk 3 van de APV hebben we nog aanvullende regelgeving. Die is vastgelegd in de Nota seksinrichtingen. Dez...
Goedemiddag,   Wij hebben in Hollands Kroon geen aanvullende regels gelden omtrent sekswerk.   Met vriendelijke groet,   Sia Frankes Tea...
Geachte mevrouw van Kalkeren, De Gemeente Medemblik heeft geen aanvullende regels gesteld naast de regels die in onze APV zijn opgenomen. Het college...
Geachte mevrouw Van Kalkeren, We hebben in plaats van de regels in hoofdstuk 3 in de Apv een aparte verordening seksinrichtingen (https://lokaleregelg...
Geachte mevrouw Van Kalkeren, Naast de regeling in de APV kennen we alleen nog een planologische regeling die in alle bestemmingsplannen zit. In het b...