Bekijk en doorzoek de lijst met Wob- en Woo-verzoeken (page 8)

  

Ongeveer 246 Wob- en Woo-verzoeken gevonden

Geachte mevrouw Hamming,   In de bijlage treft u de beschikking op uw Wob-verzoek.   Met vriendelijke groet,   Marjella van Kesteren Geme...
 Volgnr.:  0 GEMEENTE Stadskanaal M e v r o u w L. H a m m i n g per e-mailadres [Wob #311 e-mail] stadskanaal 23 juN 2020 uw kenmerk uw brief van...
    -------------------------------------------------------------------------- Door de gemeente Sittard-Geleen verzonden e-mails zijn uitsluitend...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Veere aan Liset Hamming op .

Gedeeltelijk succesvol.

Geachte mevrouw Hamming,   Op 2 juni 2020 diende u bij het college een verzoek om informatie in. In de bijlage treft u de beslissing op uw verzoek...
  Geachte mevrouw Hamming,     Op 2 juni 2020 heeft u per email verzocht om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Uw...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Voorst aan Liset Hamming op .

Gedeeltelijk succesvol.

Beste mevrouw Hamming, Bijgaand treft u een brief met als onderwerp 'Uw verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur'. In deze brief leest u o...
Geachte mevrouw Haming,   Bijgaand stuur ik u het besluit op uw Wob verzoek met bijlagen.   Met vriendelijke groet,   Miranda Schaaij Gem...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Duiven aan Liset Hamming op .

Gedeeltelijk succesvol.

Beste mevrouw Hamming,   Per email hebben wij op 2 juni 2020 van u een verzoek om informatie (inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten...
Dag mevrouw Hamming,   Hierbij ontvangt u het besluit op uw Wob verzoek. Ik verwijs u verder naar het besluit.   Met vriendelijke groet, mr....
    Met vriendelijke groet, [1]cid:image001.png@01D2BB7D.D1F81BD0 [2]www.brunssum.nl T: +31 (0)45 - 52 78 555   De inhoud van dit bericht...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Heusden aan Liset Hamming op .

Gedeeltelijk succesvol.

Beste mevrouw Hamming,   Hierbij ontvangt u de beschikking op uw Wob-verzoek over geheimhouding bij de gemeente Heusden.   Met vriendelijke gr...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Breda aan Liset Hamming op .

Gedeeltelijk succesvol.

Geachte mevrouw Hamming, Bijgaand treft u de derde bijlage bij het besluit op uw wob-verzoek aan. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben...
Geachte mevrouw Hamming,   Bijgaand onze reactie met bijlagen op uw Wob-verzoek. Gemakshalve verwijs ik u naar de bijlagen.   Met vriendelijke...
Beste mevrouw Hamming, Bij deze stuur ik u nogmaals, na eerdere digitale verzending op 1 juli 2020, onze reactie toe op uw verzoek om informatie over...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Putten aan Liset Hamming op .

Gedeeltelijk succesvol.

Mevrouw L. Hamming Uw brief van / uw kenmerk Zaaknummer: 1175536 Afdeling DV/Serviceportaal Doorkiesnummer (0341) 359 685 Onderwerp Ontvangst...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Almere aan Liset Hamming op .

Gedeeltelijk succesvol.

Dag mevrouw Hamming, In antwoord op uw aanvullende vragen: 1. Onze gemeente bekijkt telkens na twee jaar waar de geheimhouding eventueel van af kan. D...
Geachte mevrouw Hamming, Op 2 juni 2020 heeft u via de website wob-knop.nl een Wob verzoek ingediend. Hierin verzoekt u om documenten/informatie over...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Een follow-up bericht werd verstuurd aan Gemeente s-Hertogenbosch door Liset Hamming op .

Gedeeltelijk succesvol.

Geachte gemeente 's Hertogenbosch, Hartelijk dank voor uw snelle reactie op mijn Wob-verzoek. Mijn excuses voor mijn late reactie. U geeft aan dat...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Een follow-up bericht werd verstuurd aan Gemeente Hardenberg door Liset Hamming op .

Succesvol.

Geachte heer Van Emmen, beste Wim, Hartelijk dank voor uw snelle, en duidelijk, reactie op mijn Wob-verzoek! Met vriendelijke groet, Liset
Geachte mevrouw Hamming, In de bijlage vind u ons besluit (2226943) op uw wobverzoek. Tevens treft de bijbehorende bijlagen aan. Bijlage 1: 2236249...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Houten aan Liset Hamming op .

Gedeeltelijk succesvol.

Geachte mevrouw Hamming,   Hierbij treft u het besluit met 23 bijlagen aan op uw Wob-verzoek van 2 juni 2020.   Met vriendelijke groet,  ...
Geachte mevrouw Hamming,   In de bijlage bij deze e-mail ontvangt u het besluit op uw Wob-verzoek inclusief de bijbehorende bijlagen. Mocht u hier...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Best aan Liset Hamming op .

Gedeeltelijk succesvol.

Geachte mevrouw Hamming,   Bijgaand stuur ik u het antwoord op uw Wob-verzoek inzake geheim verklaarde documenten.     Met vriendelijke groe...
Geachte mevrouw Hamming,   Op 2 juni 2020 ontvingen wij uw verzoek om openbaarmaking inzake de geheimhoudingsprocedure en geheime documenten.  Bij...
Geachte mevrouw Hamming,  Bijgevoegd ontvangt u onze beslissing (met bijlagen) op uw Wob-verzoek. Met vriendelijke groet,   Team Bestuursonders...