Bekijk en doorzoek de lijst met Wob- en Woo-verzoeken (page 8)

  

Ongeveer 256 Wob- en Woo-verzoeken gevonden

Geachte mevrouw Hamming,   Op 2 juni jl. hebben wij een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) van u ontvangen. Bijgevoegd t...
Geachte mevrouw Hamming, Hierbij zenden wij ons besluit met bijlagen op uw Wob-verzoek. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwi...
Geachte mevrouw Hamming, Bijgevoegd sturen wij u een bericht inzake uw Wob-verzoek over geheimhouding. Kortheidshalve verwijzen wij naar de bijlage....
Geachte mevrouw, U hebt bij de gemeente Culemborg een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend. Ik heb besloten om de volgende i...
Geachte mevrouw Hamming,   Op 2 juni 2020 heeft u per email verzocht om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Uw verzoek...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Hoorn aan Liset Hamming op .

Gedeeltelijk succesvol.

    Met vriendelijke groet, Nieuwe Steen 1  |  Postbus 603  |  1620 AR Hoorn T 0229 252200  |  [1]www.hoorn.nl  [2]www.stadvandegoudeneeuw.nl ...
Geachte mevrouw Hamming,   Op 2 juni 2020 hebt u ons een verzoek om informatie gestuurd met als onderwerp “geheimhoudingsprocedure en geheime docu...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Woerden aan Liset Hamming op .

Gedeeltelijk succesvol.

Geachte mevrouw Hamming,   Bijgaand treft u het besluit op uw Wob-verzoek van 2 juni jl. aan. Kortheidshalve verwijs ik u naar de bijlagen.  ...
Geachte mevrouw Hamming,   Bijgaand treft u het besluit op uw Wob-verzoek van 2 juni jl. aan. Kortheidshalve verwijs ik u naar de bijlagen.  ...
Geachte mevrouw Hamming,   In de bijlage treft u de beschikking op uw Wob-verzoek.   Met vriendelijke groet,   Marjella van Kesteren Geme...
 Volgnr.:  0 GEMEENTE Stadskanaal M e v r o u w L. H a m m i n g per e-mailadres [Wob #311 e-mail] stadskanaal 23 juN 2020 uw kenmerk uw brief van...
    -------------------------------------------------------------------------- Door de gemeente Sittard-Geleen verzonden e-mails zijn uitsluitend...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Veere aan Liset Hamming op .

Gedeeltelijk succesvol.

Geachte mevrouw Hamming,   Op 2 juni 2020 diende u bij het college een verzoek om informatie in. In de bijlage treft u de beslissing op uw verzoek...
  Geachte mevrouw Hamming,     Op 2 juni 2020 heeft u per email verzocht om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Uw...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Voorst aan Liset Hamming op .

Gedeeltelijk succesvol.

Beste mevrouw Hamming, Bijgaand treft u een brief met als onderwerp 'Uw verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur'. In deze brief leest u o...
Geachte mevrouw Haming,   Bijgaand stuur ik u het besluit op uw Wob verzoek met bijlagen.   Met vriendelijke groet,   Miranda Schaaij Gem...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Duiven aan Liset Hamming op .

Gedeeltelijk succesvol.

Beste mevrouw Hamming,   Per email hebben wij op 2 juni 2020 van u een verzoek om informatie (inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten...
Dag mevrouw Hamming,   Hierbij ontvangt u het besluit op uw Wob verzoek. Ik verwijs u verder naar het besluit.   Met vriendelijke groet, mr....
    Met vriendelijke groet, [1]cid:image001.png@01D2BB7D.D1F81BD0 [2]www.brunssum.nl T: +31 (0)45 - 52 78 555   De inhoud van dit bericht...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Heusden aan Liset Hamming op .

Gedeeltelijk succesvol.

Beste mevrouw Hamming,   Hierbij ontvangt u de beschikking op uw Wob-verzoek over geheimhouding bij de gemeente Heusden.   Met vriendelijke gr...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Breda aan Liset Hamming op .

Gedeeltelijk succesvol.

Geachte mevrouw Hamming, Bijgaand treft u de derde bijlage bij het besluit op uw wob-verzoek aan. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben...
Geachte mevrouw Hamming,   Bijgaand onze reactie met bijlagen op uw Wob-verzoek. Gemakshalve verwijs ik u naar de bijlagen.   Met vriendelijke...
Beste mevrouw Hamming, Bij deze stuur ik u nogmaals, na eerdere digitale verzending op 1 juli 2020, onze reactie toe op uw verzoek om informatie over...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Putten aan Liset Hamming op .

Gedeeltelijk succesvol.

Mevrouw L. Hamming Uw brief van / uw kenmerk Zaaknummer: 1175536 Afdeling DV/Serviceportaal Doorkiesnummer (0341) 359 685 Onderwerp Ontvangst...