Bekijk en doorzoek de lijst met Wob- en Woo-verzoeken (page 9)

  

Ongeveer 241 Wob- en Woo-verzoeken gevonden

Geachte mevrouw Hamming, Naar aanleiding van uw Wob verzoek zend ik u bijgaand enkele stukken. Met vriendelijke groet, Kenneth Prosetiko -----Oorsp...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Goes aan Liset Hamming op .

Gedeeltelijk succesvol.

Geachte mevrouw Hamming Hierbij reageer ik op uw WOB-verzoek. Omdat u de vraag per email heeft ingediend, zal ik ook met email reageren. Indien u een...
Geachte mevrouw Hamming   Naar aanleiding van uw WOB-verzoek van 2 juni 2020 berichten wij u het volgende.   Er zijn twee stukken waarop gehei...
Nogmaals hierbij de stukken   Van: Madhar-Khealiram, FS (Fauzia) Verzonden: woensdag 1 juli 2020 12:17 Aan: 'request-48-13164983(@wob-knop.nl' O...
  Geachte mevrouw Liset Hamming,   In een email van 2 juni 2020 (zie onder deze antwoordmail) hebt onder andere bij de gemeente Middelburg een W...
Geachte mevrouw Hamming,   In antwoord op uw Wob-verzoek van 2 juni kan ik het volgende melden:   a. Op 31 januari 2018 hebben het college en d...
Geachte mevrouw Hamming, Naar aanleiding van uw verzoek van 2 juni jl. deel ik u het volgende mede. 1. Het toenmalige college van burgemeester en wet...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Rucphen aan Liset Hamming op .

Gedeeltelijk succesvol.

Beste mevrouw Hamming, Op 2 juni jl. heeft u een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ingediend. Uw verzoek heeft betrekkin...
Geachte mevrouw Hamming,   Bijgaand het besluit op uw verzoek van 2 juni 2020.   Met vriendelijke groet,   Gemeente Hof van Twente    ...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Zwolle aan Liset Hamming op .

Gedeeltelijk succesvol.

      De gemeente Zwolle beschouwt e-mail als volwaardig communicatiemiddel. Dit betekent dat u erop mag vertrouwen dat de inhoud van dit berich...
Beste mevrouw Hamming,   Op 2 juni ontvingen wij uw wob-verzoek via de mail vanuit de wob-knop. In de bijlage treft u ons besluit aan op uw verzoe...
Geachte mevrouw Hamming {} , De stukken waar u om heeft verzocht zijn al eerder openbaar gemaakt. U ontvangt hierbij een afschrift van stukken. Te...
Geachte mevrouw Hamming,   Bijgaand het besluit op uw verzoek d.d. 2 juni 2020.  Met 3 bijlagen.     Met vriendelijke groet, Malu Hertzdahl...
  Geachte mevrouw Hamming,   Bijgaand treft u ons besluit aan op uw wob-verzoek van 2 juni 2020.   Met vriendelijke groet, GEMEENTE DORDREC...
  Met vriendelijke groet,   Gemeente Bronckhorst secretariaat         Aanwezig op: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Elderinkwe...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Urk aan Liset Hamming op .

Gedeeltelijk succesvol.

L.S.,   Bijgaand treft u ons besluit aan van uw Wob verzoek van 2 juni.   Met vriendelijk groet Gemeente Urk Verzoek om toezending documen...
Geachte mevrouw Hamming, In de bijlage treft u ons besluit aan. Met vriendelijke groet, Gemeente Westerwolde
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Tholen aan Liset Hamming op .

Gedeeltelijk succesvol.

Geachte mevrouw Hamming,   Hierbij treft u het collegebesluit op uw wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten aan. De afdoe...
Geachte mevrouw Hamming, Op 3 juni 2020 hebben wij van u het WOB verzoek met betrekking tot geheimhouding en openbaarheid ontvangen. Dit verzoek staat...
Geachte heer of mevrouw, Hierbij het besluit op uw wob-verzoek Met vriendelijke groet, Gemeente Smallingerland Bijlagen: Besluit Wob-verzoek Hammin...
Geachte mevrouw Hamming,   Op 2 juni jl. heeft u een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ingediend inzake de geheimhoud...
Geachte mevrouw Hamming, In de bijlage ontvangt u het besluit op uw Wob-verzoek over geheimhoudingsdocumenten. Heeft u vragen dan kunt u altijd con...
Geachte mevrouw Hamming,   In de bijlage van deze e-mail treft u het besluit op uw Wob-verzoek aan, inclusief bijlage.   Met vriendelijke groe...
Geachte mevrouw Hamming,   Uw heeft per mail van 2 juni 2020 (via Wob-knop.nl) een Wob-verzoek ingediend inzake "geheimhoudingsprocedure en geheim...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Vught aan Liset Hamming op .

Gedeeltelijk succesvol.

Geachte mevrouw Hamming, In antwoord op onderstaand bericht laat ik u weten dat er binnen de gemeente Vught in de door u genoemde periode geen dossier...