Voeg een widget toe

Om een widget toe te voegen aan Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten, kopieer en plak je de volgende code in je webpagina:

De widget zal er zo uit zien: