Voeg een widget toe

Om een widget toe te voegen aan WOB verzoek demonstratie 19 juni 2020, kopieer en plak je de volgende code in je webpagina:

De widget zal er zo uit zien: